HAG/DEN HAAG | 14.07.2005.

DVOMESEČNA ZABRANA KOMUNICIRANJA VOJISLAVU ŠEŠELJU

U telefonskom razgovoru, optuženi otkrio identitet svedoka čija je zaštita naložena odlukama više Pretresnih veća, pošto je predviđeno da svedoči na nekoliko suđenja.

Zbog otkrivanja identiteta jednog zaštićenog svedoka, Vojislavu Šešelju je izrečena dvomesečna zabrana komunikacija sa svima izuzev pravnih zastupnika i diplomatskih i konzularnih predstavnika. Odluka zamenika sekretara je doneta 23. juna a objavljena je danas, nakon što je veće naložilo da se s nje skine oznaka poverljivosti.

U odluci se navodi da je 18. juna 2005., u jednom telefonskom razgovoru, Šešelj otkrio identitet osobe čija je zaštita naložena odlukama više Pretresnih veća, što znači da se radi o zaštićenom svedoku za kojeg je predviđeno da svedoči u više slučajeva, pa i u Šešeljevom. Nakon što je o tome obavešteno tužilaštvo je, navodi se u odluci zamenika sekretara, “izrazilo veliku zabrinutost za bezbednost to svedoka”, kao i zbog pokušaja optuženog da utiče na svedoke koristeći se privilegijama komuniciranja iz Pritvorske jedinice.

U odluci se navodi da je Šešelj već više puta zloupotrebio privilegije komuniciranja, kao i da najnovija zloupotreba može da predstavlja delo nepoštovanja suda, koje je prema pravilima Tribunala kažnjivo zatvorskom kaznom u trajanju do sedam godina i globom u visini do 100.000 eura.

Slobodan Milošević je Vojislava Šešelja stavio na listu svojih svedoka za sledeću sedmicu, ali je – zbog produženog svedočenja generala Božidara Delića – malo verovatno da će on stići na red do srede 20. jula, kada se suđenje prekida zbog letnje pauze u radu Tribunala.