HAG/DEN HAAG | 15.01.2009.

GALIĆ U NEMAČKOM ZATVORU

Ostatak kazne doživotnog zatvora koja mu je izrečena za kampanju snajperskog i artiljerijskog terora nad Sarajevom i njegovim stanovnicima, Stanislav Galić će služiti u Nemačkoj

Bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS Stanislav Galić je danas prebačen u Nemačku gde će služiti kaznu doživotnog zatvora koju mu je u novembru 2006. godine izreklo Žalbeno veće Tribunala. Galić je proglašen krivim za kampanju snajperskog i artiljerijskog terora nad Sarajevom i Sarajlijama od septembra 1992. do avgusta 1994. godine.

Obrazlažući presudu, Žalbeno veće je navelo da kazna od 20 godina koja je prvobitno izrečena Galiću "ne odražava adekvatno težinu zločina i potcenjuje težinu Galićevog kriminalnog ponašanja". Ovo je, inače prva i za sada jedina kazna doživotnog zatvora koju je izreklo Žalbeno veće Tribunala.

Na transfer u neku od 15 evropskih zemalja koje su svoje zatvorske kapacitete stavile na raspolaganje Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju trenutno čekaju još Milan Martić koji je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od 35 godina i Pavle Strugar kojem je odlukom Žalbenog veća kazna smanjena sa 8 na 7 godina i šest meseci zatvora.