HAG/DEN HAAG | 15.12.2000.

GENERAL HALILOVIĆ SVJEDOK SUDA NA SUĐENJU ZA SREBRENICU

Suci žele više informacija o djelovanju 28. divizije ABiH te o stavu bošnjačkih vlasti o padu srebreničke enklave

Sudsko vijeće u postupku protiv generala Radislava Krstića, optuženog za genocid u Srebrenici, pozvalo je bivšeg načelnika Generalštaba Armije BiH, generala Sefera Halilovića, da se 1. februara 2001. pojavi kao svjedok u ovom procesu.

"Da bi se utvrdila istina o zločinima" za koje optužen general Krstić, "suci moraju dobiti više informacija o prisutnosti i ulozi 28. divizije Armije BiH uoči, tokom i nakon srpskog napada na snage te divizije", obrazlaže se u odluci sudskog vijeća od 12. decembra.

Nakon što su se tokom dokaznog postupka obrane spominjale i bošnjačke snage u srebreničkoj enklavi, suci sada žele dobiti dodatne informacije o koloni ljudi koji su pokušali napustiti enklavu u vrijeme napada - tko je u njoj bio, s kakvim naoružanjem, da li je učinjen neki prodor, koliko je ljudi poginulo ili je uhapšeno i pogubljeno. Generalno govoreći, suce zanima "stav bošnjačkih civilnih i vojnih vlasti o padu srebreničke enklave."

Postupak protiv generala Krstića nastavit će se u januaru, a bit će zaključen u martu.