HAG/DEN HAAG | 22.06.2000.

GENERAL KRSTIĆ I 3.500 "PAKETA" PUKOVNIKA BEARE

Četvrti dan svedočenja pripadnika prislušne službe Armije BiH koji su "presretali" i "skidali" radio komunikacije između štabova i jedinica VRS tokom srebreničke operacije u leto 1995.

"Krle, najbitnije ti kažem: imam još 3.500 paketa koje treba da razdelim i nemam rešenja."

Tim rečima je pukovnik Ljubo Beara, 15. ili 16. jula 1995, ubeđivao generala Radislava Krstića da mu pošalje 15 do 30 ljudi da "završe posao".

General Krstić, tadašnji zapovednik Drinskog korpusa VRS je pukovniku odgovarao da te ljude nema na raspolaganju i upućivao ga da ih potraži kod Tasića, Sredojevića, Nastića, Blagojevića ili da ih uzme od MUP. Beara je, međutim, objašnjavao kako su ti ljudi trebalo da stignu još 13., te kako ih on traži već tri dana i ne zna više šta da radi. General Krstić je sagovornika opominjao da "linija nije zaštićena", tražio je od njega da ima razumevanja za situaciju u kojoj se nalazi, ubeđivao ga da nema slobodnih ljudi i, na kraju, nakon što mu je pukovnik spomenuo "pakete", obećao da će "videti šta može da uradi". Pred kraj razgovora, general je u jednom trenutku, gotovo fatalistički, primetio: "Jebi ga, a sad ću ja biti za to kriv".

Tužilaštvo Haškog tribunala tvrdi, i dokazuje, da je general Krstić, kao tadašnji zapovednik Drinskog korpusa, kriv za genocid koji je jula 1995. izvršen nad bošnjačkim muškarcima u Srebrenici. Jedan od dokaza njegove odgovornosti je, po tužiocu, i navedeni razgovor sa pukovnikom Bearom.

O tom je razgovoru danas svedočio zaštićeni svedok "Z": radio-amater i vezista bivše JNA koji je tokom rata bio u jedinici za elektronska izviđanja Armije BiH, koja je prisluškivala i snimala radio-komunikacije između štabova i jedinica VRS. Svedok "Z" je taj razgovor lično snimio i zatim njegov sadržaj upisao u svesku, koja je priložena sudu kao dokazni predmet optužbe. Pred sudom, tužilac Mark Harmon je - u zapisnik - pročitao engleski prevod transkripta petominutnog razgovora sagovornika koji su se oslovljavali sa "Ljubo" i "Krle". Na pitanje sudija, svedok "Z" je odgovorio da je "Krle" uobičajeni nadimak za osobe koje se prezivaju Krstić, da su generala tako oslovljavali drugi oficiri VRS, te da su i oni - u prislušnoj jedinici Armije BiH - prihvatili taj nadimak komandanta Drinskog korpusa.

Prema tužiocu, "paketi" koje je spomenuo pukovnik Beara su muslimanski muškarci, a njihovo "razdjeljivanje" je - pogubljenje - koje treba da izvrše onih 15 do 30 ljudi koje pukovnik traži od generala. General je obećao da će "videti šta može da uradi" i tužilac, koliko se moglo shvatiti, ne zna da li je on poslao te ljude Beari da "razdijele" pomenute "pakete". Veruje, međutim, da zna nešto drugo: da general Krstić, naime, nije učinio ono što je kao zapovednik bio dužan da učini da bi potčinjenog pukovnika sprečio da počini
zločin koji je naumio.

"Z" je inače šesti svedok - bivši pripadnik prislušnih jedinica Armije BiH ili Službe javne bezbednosti - koji je u protekla četiri dana pred Tribunalom svedočio o presretnutim radio-komunikacijama VRS tokom srebreničke operacije u leto 1995. Ispostavilo se da su oficiri VRS bili prilično neoprezni i da su međusobno komunicirali otvorenim ili nedovoljno zaštićenim linijama, koje su radio-amateri i vezisti bivše JNA bez problema "presretali" i "skidali".