HAG/DEN HAAG | 28.04.2015.

HADŽIĆ TRAŽI PRODUŽETAK PRIVREMENE SLOBODE

U još jednom hitnom zahtevu, odbrana Gorana Hadžića traži da se, po obavljenom medicinskom pregledu sredinom maja u Hagu, optuženi vrati u Novi Sad do kraja hemoterapije moždanog tumora u avgustu ove godine

Odbrana Gorana Hadžića traži da se optuženom produži boravak na privremenoj slobodi po okončanom pregledu u Hagu, zakazanom za polovinu maja. Hadžić je 17. aprila ove godine iz humanitarnih razloga pušten na privremenu slobodu do zakazanog pregleda. Optuženi traži da se druga tura boravka na slobodi produži do avgusta ove godine kada bi trebalo da se okonča hemoterapija koju prima u Srbiji.

Odbrana navodi da je Hadžiću, po svemu sudeći, ostalo šest do osam a najduže 18 meseci života budući da boluje od neizlečivog moždanog tumora koji je nemoguće operisati. U dokumentu se ukazuje na prednosti kućne nege u odnosu na uslove u Pritvorskoj jedinici UN kao i na malu verovatnoću da će Hadžić moći da učestvuje u postupku tokom hemoterapije.

Tužilaštvo je tražilo da se dokazni postupak Hadžićeve odbrane nastavi sa ili bez optuženog u sudnici. Veće tek treba da odluči o tom zahtevu pošto, nakon zakazanog pregleda, dobije nove izveštaje lekara o Hadžićevoj sposobnosti za suđenje.

Bivši predsednik Vlade SAO Istočna Slavonija i nekadašnji predsednik Republike Srpska Krajina je optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja od juna 1991. do kraja 1993. godine.