HAG/DEN HAAG | 16.03.2015.

HADŽIĆ, ZA SADA, OSTAJE U HAGU

Odbačen zahtev Gorana Hadžića da do maja ove godine boravi na privremenoj slobodi. Veće naglašava da je postupak i dalje "u toku" i ukazuje da Hadžić u Hagu ima "zadovoljavajuću" negu i "kvalitetne" uslove za lečenje moždanog tumora. Budući da je i dalje neizvesno kako će reagovati na lečenje, Veće smatra da za sada nisu ispunjeni uslovi da Hadžić iz humanitarnih razloga bude pušten na privremenu slobodu

Pretresno Veće je odbacilo zahtev Gorana Hadžića, bivšeg predsednika Vlade SAO Istočna Slavonija, da do maja 2015. godine bude u Srbiji, kako bi na privremenoj slobodi nastavio lečenje moždanog tumora.Izvođenje dokaza odbrane je privremeno prekinuto 20. oktobra prošle godine, nakon što je Hadžić izgubio svest u Pritvorskoj jedinici UN. Tumor je dijagnostifikovan u novembru i propisana je terapija za ublažavanje tegoba ali ne i potpuno izlečenje.

U hitnom zahtevu za privremenom slobodom od 22. januara ove godine, odbrana navodi da Hadžić nema potreban mir, negu i zadovoljavajuću ishranu u Pritvorskoj jedinici i traži da se optuženom omogući da što više vremena provede sa porodicom. Tužilaštvo se protivi tom zahtevu, navodeći da je Hadžić bio u bekstvu sedam godina i da postoji opasnost da se ni sad neće vratiti sa privremene slobode, posebno imajući u vidu poodmaklu fazu postupka. Veće je, zatim, na zahtev tužilaštva, zatražilo mišljenja neurologa i neurologa-onkologa koji su pregledali Hadžića i procenili da postoji mogućnost da, s vremena na vreme, ako mu to zdravlje dozvoli, on u ograničenoj meri učestvuje u postupku. Budući da se optuženi nije odrekao prava da se suđenje nastavi u njegovom odsustvu, tužilaštvo je u interesu pravde zatražilo nastavak postupka sa ili bez Hadžića, o čemu će sudije odlučiti naknadno.

Budući da se Hadžić opredelio za medicinski tretman koji je nemoguće sprovesti u bekstvu, Pretresno veće smatra da ne postoji rizik da bi optuženi, uprkos njegovoj istoriji, mogaopobeći. Dalje, imajući u vidu da u dosadašnjem toku postupka nije bilo tvrdnji ni dokaza da odbrana ili optuženi pokušavaju da utiču na svedoke, veće je zaključilo da Hadžić, u slučaju da bude privremeno oslobođen, ne bi predstavljao opasnost po žrtve i svedoke.

Mada su time ispunjena dva bitna uslova za privremeno oslobađanje optuženog, veće - navodi se u odluci - mora da uzme u obzir "sve relevantne faktore" slučaja Hadžić. U ovom slučaju, tužilaštvo je okončalo izvođenje dokaza, veće je na poluvremenu suđenja donelo odluku po pravilu 98bis a odbrana je došla do polovine izvođenja svojih dokaza. Mada su rasprave odložene, postupak je - navodi veće - "i dalje u toku".

U odluci se, takođe, navodi da Hadžić u Hagu ima kvalitetnu zdravstvenu negu, dovoljno mira u Pritvorskoj jedinici, ishranu koja zadovoljava međunarodne standarde i omogućene posete članova porodice. Budući da je i dalje neizvesno kako će reagovati na terapiju, veće, takođe, smatra da za sada nisu ispunjeni uslovi da Hadžić iz humanitarnih razloga bude pušten na privremenu slobodu.

Bivši premijer u vladi SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, a potom i predsednik takozvane Republike Srpska Krajina, tereti se za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, koji su počinjeni u Istočnoj Slavoniji od juna 1991. do kraja 1993. godine.