HAG/DEN HAAG | 23.03.2005.

HAKIJINA, ZULFINA I NASEROVA VOJSKA

Da li su jedinice pod komandom Nasera Orića bile “ekipe za spas naroda” ili vojne formacije?

Organizovanje policijskih i vojnih snaga u Srebrenici počelo je na sastanku u Bajramovićima 20. maja 1992. godine, svedočio je na suđenju Naseru Oriću Bećir Bogilović, jedan od učesnika tog sastanka. Bogilović je potvrdio da je tada dobio zadatak da formira policijsku stanicu u Srebrenici, a da je Orić tom prilikom imenovan za komandanta štaba Teritorijalne odbrane Srebrenice.

Deset dana kasnije, na sastanku lokalnih predstavnika u selu Stupine, za predsednika opštine Srebrenica izabran je Hajrudin Avdić, koji je istovremeno obavljao i funkciju predsednika Ratnog predsedništva. Time je praktično uspostavljena i civilna vlast u Srebrenici, rekao je Bogilović koji je na tom sastanku imenovan za načelnika policije u Srebrenici.

Iako je u odgovorima na pitanja tužioca svedočio o formiranju vojne i civilne vlasti u Srebrenici, Bogilović je u unakrsnom ispitivanju negirao da se radilo o formalnom uspostavljanju vojne hijerarhije u Srebrenici. Meštani sela čiji su predstavnici bili prisutni tim sastancima “sami su birali komandante jedinica”, rekao je Bogilović opisujući te formacije kao “ekipe za spas naroda”. “Bio je rat pa smo im mi davali vojna imena, ali su ih u narodu i dalje zvali Hakijina vojska, Zulfina vojska, Naserova vojska...” – rekao je svedok.

Bogilović je takođe potvrdio tezu odbrane da nikakav “lanac komandovanja nije bio izgrađen” i da Naser Orić, iako komandant štaba Teritorijalne odbrane Srebrenice, “nije imao nikakvog uticaja na izbor lokalnih komandanata” s obzirom da je njih “biralo lokalno stanovništvo”.

Optužba se još jednom na ovom suđenju našla u situaciji da njen svedok u unakrsnom ispitivanju potvrđuje teze odbrane, što ni ovog puta nije prošlo neprimećeno od strane sudija. Tužilaštvo je, naime, u dodatnom ispitivanju nastojalo da svedoku ukaže na nedoslednosti u njegovom svedočenju, ali je Bogilović uporno izbegavao direktne odgovore. Nakon nekoliko intervencija, predsedavajući sudija Karmel Ađiusa/Carmel Agius rekao je svedoku da se nada da će brzo završiti svedočenje jer mu “ne veruje”, budući da “čitavih petnaest minuta pokušava da izbegne odgovor na postavljena pitanja”.

U odgovorima na poslednjih nekoliko pitanja tužiteljice Partiše Selers/Patricia Sellers, Bogilović se, na kraju, ipak složio da je Naser Orić, kao komandant štaba TO, bio zapovednik svih “grupacija” čiji su se predstavnici organizovali u jedinice na pomenutim sastancima. On je takođe potvrdio i da Naser Orić nikada nije odbio da bude zapovednik tih grupacija.

Po završenom svedočenju, Bećir Bogilović nije od sudija dobio dozvolu da se pozdravi sa “gospodinom okrivljenim”. Suđenje Naseru Oriću biće nastavljeno 4. aprila.