HAG/DEN HAAG | 10.05.2016.

IMENOVANO ŽALBENO VEĆE U PREDMETU VOJISLAVA ŠEŠELJA

Pored predsedavajućeg, američkog sudije Merona, u Žalbenom veću koje će rešavati o žalbi tužilaštva na oslobađajuću presudu lideru srpskih radikala su još i sudije iz Velike Britanije, Portugala, Kenije i Kameruna

Nedelju dana nakon što je tužilaštvo najavilo žalbu kojom zahteva ukidanje oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju, kvalifikujući je kao "izopačenu" i "obezvređenu" brojnim činjeničnim i pravnim greškama, predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodor/Theodor Meron imenovao je petočlano Žalbeno veće koje će odlučivati o žalbi.

Uloga predsedavajućeg, po ustaljenoj praksi međunarodnog suda, pripada samom sudiji Meronu, kao predsedniku Mehanizma. Pored njega, u sastavu Žalbenog veća u predmetu Vojislava Šešelja su još i sudije Li Mutoga/Lee Muthoga iz Kenije, Rita Arej/Arrey iz Kameruna, Ben Emerson/Emmerson iz Velike Britanije i Ivo Nelson Batista Rosa iz Portugala.

Tuzilaštvo, podsetimo, traži od Žalbenog veća da preinači "izopačenu" i "obezvređenu" presudu, proglasi Šešelja krivim za ratne i zločine protiv čovečnosti i odmeri mu odgovarajuću kaznu, ili da - alternativno - naloži novo suđenje. Ako je suditi po dosadašnjoj tribunalovoj praksi, mnogo je verovatnije da će Žalbeno veće - ukoliko prihvati argumente tužilaštva - naložiti novo suđenje.