HAG/DEN HAAG | 28.11.2005.

IZRICANJE KAZNE BRALU 7. DECEMBRA

Tužilac je za Miroslava Brala, bivšeg pripadnika HVO koji je priznao krivicu po svim tačkama optužbe tražila kaznu od najmanje 25 godina zatvora bez mogućnosti ranijeg oslobađanja, dok je odbrana pledirala za blažu kaznu, ne izjašnjavajući se o njenoj visini.

Presuda Miroslavu Bralu zvanom "Cicko" biće izrečena u sredu 7. decembra 2005. u 8 sati ujutro – saopšteno je u Tribunalu.

Bivši pripadnik HVO je u julu ove godine priznao krivicu po svim tačkama optužnice koja ga tereti za 21 ubistvo, progone civilnog stanovništva, silovanje i rušenje verskih objekata, u Ahmićima i na drugim lokacijama u Lašvanskoj dolini 1993. godine. Bralo je krivicu priznao bezuslovno, bez bilo kakvih ustupaka od strane tužilaštva.

Na raspravi o odmeravanju kazne, 20. oktobra ove godine, tužilac je za Miroslava Brala
zatražio kaznu od najmanje 25 godina zatvora, bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu.

Branilac Jonathan Cooper/Džonatan Kuper je, ukazujući na Bralovu mladost u vreme počinjenih zločina, zatim njegove teške lične prilike, dobrovoljnu predaju i ispoljeno kajanje, pledirao na sudije da optuženom izreknu blažu kaznu, ne izjašnjavajući se o njenoj visini.

Presudu o kazni Miroslavu Bralu izreči će veće kojim predsedava sudija Bonomi/Bonomy, a čine ga još i sudije Kvon/Kwon i Robinson.