HAG/DEN HAAG | 28.03.2006.

JAKO UPORIŠTE PALO BEZ OTPORA

Krajinski teritorijalac koji je u novembru 1991. učestvovao u napadu na "jako hrvatsko uporište" u selu Saborsko kod Ogulina, tvrdi da združene snage JNA, TO Krajine i "Martićeve milicije", podržane avijacijom, nisu naišle ni ka kakav otpor hrvatskih snaga

Nakon dvojice hrvatskih policajaca koji su na suđenju Milanu Martiću negirali tezu odbrane da je selo Saborsko u jesen 1991. godine bilo "jako uporište hrvatskih snaga" i zbog toga "legitiman vojni cilj", tužilac je na klupu za svedoke izveo zaštićenog svedoka MM 037, pripadnika Teritorijalne odbrane (TO) Krajina koji je 12. novembra 1991. učestvovao u napadu na Saborsko.

Pošto je tužilac Aleks Vajting/Alex Whiting pročitao sažetak izjave ovog svedoka u jednom drugom predmetu koja je sada uključena u dokaze na suđenju Martiću, MM 037 je, svedočeći uz mere zaštite lika i glasa, potvrdio da su u napadu na Saborsko učestvovale jedinice Jugoslovenske narodne armije (JNA), TO Krajine i pripadnici takozvane Martićeve milicije. Komandant Kordunskog korpusa Čedomir Bulat je, prema njegovim rečima, vojnicima koji su u Ličkoj Jasenici danima čekali naredbu za napad, objasnio da "zbog lošeg vremena ne može da se pokrene avijacija" a da je bez avijacije napad rizičan pošto je reč o "glavnom hrvatskom uporištu".

Svedok se međutim u to nije uverio kada je 12. novembra 91. ušao u Saborsko. "Prvo je napala avijacija a onda je usledio pešadijski napad", svedočio je krajinski teritorijalac opisujući da on tada "nije osetio nikakav veliki otpor". U zaseocima oko Saborskog video je zapaljene kuće i ljude kako ih pale ali zbog udaljenosti nije mogao da ih prepozna. "Sve je gorelo" i u Saborskom ali svedok nije video kako su te kuće zapaljene

MM 037 je potvrdio da je JNA naoružavala Teritorijalnu odbranu Krajine. Oružje je u oktobru i novembru 1991., prema njegovim rečima, dovoženo noću, kamionima, uz instrukciju da se sanduci u kojima je oružje pakovano, "posle podele spale". Jedinice TO Krajine raspolagale su sa najmanje šest tenkova, 4 do 6 oklopnih transportera, tri haubice od 130 mm, minobacačima i 10 protivvazdušnih oruđa, potvrdio je svedok.

Unakrsno ispitivanje krajinskog teritorijalca od strane Martićeve odbrane odvijalo se u najvećoj meri na raspravi zatvorenoj za javnost. U delu koji je bio dostupan javnosti Martićev branilac Predrag Milovančević uglavnom je svedoka ispitivao o okolnostima uoči i neposredno nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj 1990. godine, o proglašenju nezavisnosti ove republike, kao i o pretnjama srpskom stanovništvu koje su upućivali pojedini hrvatski političari i partijski funkcioneri.

Posle nekoliko intervencija i upozorenja predsedavajućeg sudije Molotoa da će prekinuti unakrsno ispitivanje ukoliko se branilac ne bude usredsredio na tematski okvir za koji mu je odobren da postavlja pitanja - a to je "Martićeva milicija" - suđenje je nastavljeno na zatvorenoj raspravi.