HAG/DEN HAAG | 09.05.2006.

KAPETAN "NIJE NIŠTA MISLIO"

Vojna policija je 20. novembra 1991. napustila Ovčaru po naređenju "bezbednjaka" iz Gardijske brigade, prepuštajući zarobljenike teritorijalcima - svedočio je kapetan bivše JNA Dragan Vezmarović. Na pitanje šta je mislio da će se desiti sa tim zarobljenicima, kapetan je odgovorio da "nije ništa mislio" već je samo "bio srećan što se neće i dalje mrznuti na Ovčari."

Zarobljenici iz vukovarske bolnice su prepušteni pripadnicima Teritorijalne odbrane po naređenju "bezbednjaka" iz Gardijske brigade, svedočio je rezervni kapetan Dragan Vezmarović koji je 20. novembra 1991. godine, sa četom vojne policije, obezbeđivao hangar na poljoprivrednom dobru Ovčara.

U hangaru je, rekao je, vladala "haotična" atmosfera. Zarobljenici u zavojima su bili "sa leve i sa desne strane hangara" a između njih su se kretali vojni policajci, vojnici u uniformama JNA i pripadnici Teritorijalne odbrane.

"To nije ličilo na obezbeđenje zarobljenika već na rasulo", opisao je svedok koji je pokušao da uspostavi red tako što je sve zarobljenike prebacio na jednu stranu, a vojnicima i paravojnicima je naredio da napuste hangar. Pripadnici Teritorijalne odbrane su se bunili, pretili i psovali ali on ipak "nije stekao utisak da će se nešto desiti" sa tim ljudima.

U jednom trenutku, svedočio je Vezmarović, na Ovčaru je došao kapetan Borčo Karanfilov, oficir bezbednosti Gardijske brigade, koji mu je naredio da na osnovu dogovora između JNA i TO Vukovara zarobljenike iz hangara prepusti teritorijalcima koji će “preuzeti kontrolu”. Starešine Teritorijalne odbrane su uveravali Vezmarovića da imaju dovoljan broj ljudi da obezbede hangar tako da se četa Vojne policije povukla u komandu u Negoslavcima.

Na pitanje tužioca šta je mislio da će se desiti sa tim zarobljenicima, Vezmarović je odgovorio da "nije ništa mislio" već je samo "bio srećan što se neće i dalje mrznuti na Ovčari."

Vezmarović je ostao u Vukovaru narednih dvadesetak dana. Rekao je da su gradom "kružile glasine da su ljudi ubijeni" ali ih niko nije smatrao ozbiljnim.

Svedočenje se nastavlja sutra.