HAG/DEN HAAG | 21.11.2003.

KARADŽIĆ JE HTIO DA SE POBIJU SVE IZBJEGLICE IZ SREBRENICE

To tvrdi svjedok Miroslav Deronjić u "raspravi o dokaznim materijalima" uoči razmatranja žalbi tužilaštva i odbrane na presudu generalu Radislavu Krstiću

Bivši predsjednik Kriznog štaba Bratunac Miroslav Deronjić, danas je pred Žalbenim vijećem Haškog tribunala rekao da je Radovan Karadžić naredio da se ubijaju svi Bošnjaci koji budu bježali iz Srebrenice nakon što srpske snage zauzmu enklavu.

Deronjić, i sam optužen za zločine protiv čovječnosti, dao je iskaz u okviru " rasprave o dokaznim materijalima" uoči zasjedanja Žalbenog vijeća povodom žalbi i tužilaštva i odbrane na presudu generalu Radislavu Krstiću.

"Treba da ih ubijate, treba da ubijete sve koje možete", govorio je Karadžić Deronjiću prilikom susreta u julu 1995., nekoliko dana uoči pada Srebrenice u ruke snaga bosanskih Srba. Njih dvojica su tada razgovarali šta će učiniti sa Bošnjacima poslije - tada eventualnog - pada Srebrenice. Deronjić je sa liderom bosanskih Srba razgovarao u svojstvu predsjednika bratunačkog Kriznog štaba. U toj funkciji on je praktično bio i najodgovornija ličnost za sve vojne akcije u opštini.

Zato ga je Haški tribunal i optužio za ubistvo 60 stanovnika muslimanskog sela Glogova 1992. godine. Njega su u julu prošle godine uhapsile snage SFOR i sprovele u Hag.

Deronjić je priznao da snosi krivicu za taj zločin. Prema propisima suda, nakon priznanja krivice, tuženi su dužni, ako ih sud pozove, da svjedoče na drugim sudjenjima. U tom svojstvu Deronjić je dao preliminarni iskaz uoči zasjedanja Žalbenog vijeća Haškog tribunala 26. i 27. novembra, kad će biti razmotrene žalbe tužilaštva i odbrane generala Radislava Krstića, koji je zbog odgovornosti za srebrenički masakr osudjen 2. avgusta 2001. godine na 46 godina zatvora.