20.05.2016.

KARADŽIĆ TRAŽI VRIJEME I PARE

Radovan Karadžić se žali da nema dovoljno vrijemena i sredstava za pripremu smislene žalbe i zato traži tromjesečni produžetak roka za podnešenje najave žalbe na presudu kojom je u martu ove godine osuđen na 40 godina zatvora.

Radovan Karadžić traži od Žalbenog vijeća Mehanizma za međunarodne krivične sudove novi produžetak roka za podnošenje žalbe na presudu kojom je u martu ove godine osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Herzegovini. Karadžić “cijeni produženje roka u trajanju od 60 dana” koje je odobrio predžalbeni sudija Teodor/Theodor Meron, ali traži tri dodatna mjeseca uz obrazloženje da zbog nedovoljnih sredstava odbrana nije u stanju da ispoštuje sadašnji rok i do 22. juna ove godine uloži smislenu žalbu.

Karadžić navodi da je nakon što je u još decembru 2015. godine saznao da je tužilaštvo već počelo raditi na pripremi za žalbeni postupak - mada presuda još nije izrečena - zatražio dodatna sredstva da sastavi tim odbrane. Sekretarijat je, međutim, taj zahtjev odbio kao “spekulativan”, a predsjednik Tribunala je to potvrdio. Neposredno nakon izricanja presude Karadžić je, navodi se u podnesku, ponovo podnio zahtjev Sekretarijatu za povećanje sredstava koja se izdvajaju na ime troškova njegove odbrane, ali to pitanje do danas nije riješeno.

U međuvremenu, zbog nedostatka sredstava Karadžićev advokat Piter/Peter Robinson nije u mogućnosti da angažuje nekoga ko bi mu pomogao u pripremi žalbe. Iznos od 27.500 dolara koji je prema pravilniku Sekretarijata o pružanju pravne pomoći predviđen za tromjesečni period pripreme žalbe,po Karadžiću je dostatan za agažman samo jednog adokata, i to na samo 27 i po radnih dana. Zbog svega toga Karadžić i njegov advokat su do sada uspjeli da prođu kroz otprilike dvije trećine presude napisane na oko 2.600 strana. Očekuju da će detaljno pregledavanje presude moći okončati do sredine avgusta, a samu žalbu završiti do sredine septembra ove godine.