HAG/DEN HAAG | 11.11.1999.

KAZNA DUŠKU TADIĆU POVIŠENA SA 20 NA 25 GODINA ZATVORA

Zbog učešća u ubistvu petorice ljudi u selu Jaskići, Tadiću dodato još pet godina zatvora na prvostepenu presudu. Odbrana: ako se ovako strogo kažnjavaju "sitne ribe", šta tek čeka "ajkule" kada se pojave pred Tribunalom?

Za svaku od devet dodatnih tačaka optužnice kojim ga je Žalbeno veće proglasilo krivim, Duško Tadić je danas osuđen na kazne od 6, 9, 24 i 25 godina zatvora. Sve te kazne, zajedno sa onima iz prvostepene presude od kojih je najviša glasila 20 godina, Duško Tadić će izdržavati istovremeno, što praktično znači da će u zatvoru ostati do isteka najteže izrečene mu kazne. Budući da mu se u kaznu uračunava vreme koje je u pritvoru proveo od 8. novembra 1994. - kada je Tribunal formalno zatražio preuzimanje njegovog slučaja od nemačkog pravosuđa - Tadić je praktično već odslužio petinu izrečene mu kazne: tačnije 5 godina i tri dana.

Pretresno veće, kojim je danas - pet dana pred napuštanje Haškog tribunala - poslednji put predsedavala sudija Gabrijel Kerk Mekdonald/Gabrielle Kirk McDonald- je najtežu kaznu Dušku Tadiću, od 25 godina zatvora, izreklo za njegovo učešće u ubistvu petorice ljudi u selu Jaskići, kvalifikovanom kao zločin protiv čovečnosti. Po druga dva osnova - za teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja ratnih zakona ili običaja - Tadić je za učešće u istom ubistvu, koje je prema presudi Žalbenog veća izvršeno u kontekstu "oružanog sukoba, kao deo sistematskog i rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo", osuđen na po 24 godine zatvora.

Takvom su presudom, istakla je sudija Mekdonald, ostvarena dva osnovna cilja radi kojih je osnovan Tribunal: kažnjavanje počinilaca i odvraćanje od novih zločina. Kao otežavajuću okolnost pri odmeravanju kazne, Tadiću je - navodi se u obrazloženju presude - uzeto "svesno učešće, i podrška, napadu na ne-srpsko stanovništvo opštine Prijedor, od strana snaga i vlasti Republike Srpske koje su delovale u tom području." Uvidom u intervjue koje je Tadić imao sa haškim istražiteljima, Pretresno veće je ustanovilo da optuženi nije u značajnijoj meri sarađivao sa tužilaštvom, te je odbilo zahtev odbrane da mu se to uzme kao olakšavajuća okolnost. Umesto toga, sudije su, kako se navodi, "imale u vidu" izveštaj Pritvorske jedinice prema kojem se Duško Tadić "u poslednjih 18 meseci ponašao kao uzorni zatvorenik."

Tadićev britanski branilac Džon/John Livingston je u razgovoru sa novinarima, nakon izricanja presude, najavio žalbu. Odmerenu kaznu ocenio je "veoma teškom", posebno imajući u vidu Tadićevu "beznačajnu ulogu u hijerarhiji vlasti u regionu Prijedora" i upoređujući ga sa "sitnom ribom u bazenu prepunom ajkula." S tim u vezi, Livingston se glasno upitao kakve će tek kazne biti izrečene "ajkulama", ukoliko se jednog dana pojave pred sudom?

Predstavnik za štampu tužilaštva, Pol Rizli/Paul Risley, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Pretresno veće uvažilo zahtev tužioca za pooštravanjem kazne Tadiću, kao i ukazivanjem sudija da su "kažnjavanje i odvraćanje" glavni ciljevi presuda koje izriče Haški tribunal.

Mirko Klarin