HAG/DEN HAAG | 17.03.2009.

KAZNA KRAJIŠNIKU SMANJENA NA 20 GODINA ZATVORA

Žalbeno veće ukinulo osuđujuću presudu bivšem političkom lideru bosanskih Srba za zločine ubistva, istrebljenja i, delimično, progona i odmerilo mu novu, sedam godina kraću zatvorsku kaznu za deportacije, prisilno preseljenje i na njima zasnovane progone. Budući da je u pritvoru Tribunala od aprila 2000. Krajišnik bi kroz četiri ili pet godina mogao da traži prevremeno oslobađanje

Žalbeno veće ukinulo je danas osuđujuću presudu Momčilu Krajišniku za zločine ubistva, istrebljenja i delimično progona, a potvrdilo osudu za deportacije, prisilno premeštanje i progone zasnovane na deportaciji i prisilnom premeštanju, te je na bazi toga optuženom odmerilo novu jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora.

Tako, u najkraćem, izgleda bilans presude Žalbenog veća po žalbama na prvostepenu presudu iz septembra 2006. godine, kojom je bivši predsednik Skupštine bosanskih Srba osuđen na 27 godina zatvora. Od četiri razmatrane žalbe – Momčila Krajišnika, braće Deršovic/Dershovitz kao specijalnih zastupnika za pitanja udruženog zločinačkog poduhvata, britanskog advokata Kolina Nikolsa/Collin Nichols u svojstvu "prijatelja suda" i, konačno, tužioca – Žalbeno veće je prihvatilo samo jedan od osnova žalbe "prijatelja suda", što je rezultiralo odbacivanjem osuđujućih presuda za ubistva, istrebljenja i, delimično, progone. Sve ostale žalbe su odbačene.

Žalbeno veće je potvrdilo nalaz iz prvostepene presude da je osnovni cilj udruženog zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovao Krajišnik bio da se izmeni etnički sastav na delovima teritorije BiH koje je odredilo vođstvo bosanskih Srba, kao i da je taj cilj prvenstveno ostvarivan deportacijama, prisilnim premeštanjem i progonima nesrpskog stanovništva. U okviru ostvarivanja tog cilja činjeni su i "dodatni zločini" – poput ubistva i istrebljenja i na njima zasnovanih progona – ali je Pretresno veće, kako je u svojoj žalbi ukazao britanski "prijatelj suda", propustilo da utvrdi kada su ta krivična dela postala deo udruženog zločinačkog poduhvata, kako bi se mogla pripisati Krajišniku.

Propust Pretresnog veća radi kojeg je ukinut veliki deo prvostepene presude mogao bi da bude razlog za vraćanje predmeta na ponovno suđenje, ali je Žalbeno veće zaključilo da to u ovom konkretnom slučaju ne bi bilo u interesu pravde.

Momčilo Krajišnik je u pritvoru Tribunala od aprila 2000. godine, što znači da je do sada odslužio gotovo polovinu izrečene kazne, te da bi kroz četiri ili pet godina mogao da traži da bude prevremeno oslobođen.