HAG/DEN HAAG | 08.03.2006.

KAZNA MOMIRU NIKOLIĆU SMANJENA NA 20 GODINA ZATVORA

Zaključujući da prvostepena presuda od 27 godina zatvora ne uvažava dovoljno Nikolićevu saradnju sa tužilaštvom, kao i da su u toj presudi počinjene još neke "uočljive greške", Žalbeno veće smanjilo kaznu na 20 godina zatvora

Žalbeno veće preinačilo je prvostepenu presudu iz decembra 2003. godine kojom je Momir Nikolić osuđen na 27 godina zatvora i izreklo mu danas novu kaznu od 20 godina. Bivši načelnik za obaveštajne poslove i bezbednost Bratunačke brigade VRS je u maju 2002. godine zaključio sporazum sa tužiocem na osnovu kojeg je priznao krivicu za zločin progona izvršen jula 1995. u Srebrenici i obavezao se na punu saradnju sa tužilaštvom.

Smanjenju kazne najviše je doprinela upravo Nikolićeva saradnja sa tužilaštvom. Žalbeno veće je, naime, zaključilo da je pri donošenju prvostepene presude Pretresno veće napravilo "nekoliko uočljivih grešaka" u oceni Nikolićeve saradnje, usled kojih je pri odmeravanju kazne pridalo nedovoljnu težinu toj olakšavajućoj okolnosti. Saradnja sa tužilaštvom je, inače, jedina olakšavajuća okolnost koja se izričitio navodi u pravilima Haškog tribunala.

Osim ovog, drugostepeno veće je prihvatilo još dva Nikolićeva žalbena osnova. Pretresno veće, kako je zaključeno, počinilo je "uočljivu grešku" kada je Nikolićevu ulogu u srebreničkim zločinima dva puta uzelo u obzir: pri oceni težine krivičnog dela i kao otežavajuću okolnost. S druge strane, prvostepeno veće je pridalo znatnu težinu jednoj izjavi Nikolićevog branioca Veselina Londrovića, za koju se ispostavilo da im je pogrešno prevedena. Naime, Londrović je na raspravi o odmeravanju kazne rekao da je u Srebrenici u julu 1995. "ubijeno oko 7.000 muškaraca" što je sudijama prevedeno kao "samo 7.000 ljudi je ubijeno u toj kampanji." Ta "nezgodna greška" u prevodu je, zaključilo je Žalbeno veće, "mogla uticati na odmeravanje kazne", budući da su se sudije u presudi vrlo oštro osvrnule na izjavu o "samo 7.000 ubijenih", ocenjujući je "šokantnom" i "sramotnom."

Smanjenje kazne Momiru Nikoliću je, inače, podržalo i tužilaštvo, koje se saglasilo sa odbranom u oceni da je prvostepena presuda "nepravedna i nedosledna."