HAG/DEN HAAG | 10.05.2006.

KO JE NAREDIO POVLAČENJE JNA SA OVČARE

Po komandiru čete vojne policije JNA se povukla sa Ovčare nakon naređenja oficira za bezbednost Gardijske brigade. Odbrana Veselina Šljivančanina tvrdi da oficiri za bezbednost nemaju ovlašćenje da komanduju, već samo da rukovode jedinicama vojne policije. Naređenja izdaje "neko drugi"

Odbrana majora Veselina Šljivančanina, nekadašnjeg načelnika bezbednosti Gardijske brigade je u unakrsnom ispitivanju kapetana Dragana Vezmarovića nastojala da ospori svedokovu tvrdnju da su zarobljenici iz vukovarske bolnice prepušteni pripadnicima srpske Teritorijalne odbrane (TO) po naređenju Šljivančaninovog "bezbednjaka".

Komandir čete Vojne policije Dragan Vezmarović je 20. novembra 1991. godine obezbeđivao hangare na Ovčari. On je u glavnom ispitivanju rekao da je po naređenju "nadređenog starešine", oficira za bezbednost Borča Karanfilova, povukao četu iz Ovčare u Negoslavce, u komandu jedinice kojoj je pripadao.

Advokat Novak Lukić, branilac optuženog majora Šljivančanina, tvrdi da oficir bezbednosti nije ovlašćen da izda takvo naređenje jer po pravilima službe Vojne policije, "komandant komanduje" a "oficir za bezbednost rukovodi" vojnim policajcima. Teza advokata Lukića je da je Karanfilov samo preneo "stručne instrukcije" kapetanu Vezmaroviću, a da je naređenje za povlačenje jedinice izdao neko drugi. Branilac nije rekao ko bi taj "neko drugi" mogao da bude.

Jedna od teza branilaca trojice oficira bivše JNA je da se Ovčara nalazila u zoni odgovornosti potpukovnika Milorada Vojinovića, komandanta 80. motorizovane brigade a ne Operativne grupe Jug u kojoj su bili optuženi. Iako je pred Većem za ratne zločine u Beogradu to potvrdio, kapetan Vezmarović je danas tvrdio da se ne seća ko je bio odgovoran za Ovčaru.

Odgovarajući na pitanja branilaca, kapetan Vezmarović je tvrdio da dok je on bio na Ovčari nije bilo zlostavljanja zarobljenika u hangaru. Rekao je i da ga niko nije obavestio o premlaćivanju, ubijanju ili izvođenju zarobljenika pre njegovog dolaska na Ovčaru. Međutim, neki od ranijih svedoka, preživelih sa Ovčare, se sećaju vojnika sa belim opasačima koji su obezbeđivali hangar u vreme dok su ih tukli pripadnici TO i dobrovoljci. Bele opasače, potvrdio je kapetan Vezmarović, nose pripadnici Vojne policije.