HAG/DEN HAAG | 07.04.2005.

KOMANDANT BEZ ŽIVOTNOG ISKUSTVA

Kako je "odmetnik iz Srebrenice" nevoljno i delimično prihvatio Orićevu komandu

Svedočeći na suđenju Naseru Oriću kako se 1992. godine protivio njegovom imenovanju za komandanta štaba lokalne Teritorijalne odbrane, bivši načelnik policije u Srebrenici Hakija Meholjić zapravo je potvrdio da je Orić obavljao tu funkciju od 20. maja 92. godine kada je imenovan na sastanku u Bajramovićima.

Odgovarajući na pitanja tužioca, Meholjić je potvrdio da je Orića smatrao "suviše mladim i neiskusnim" za komandanta pa je odbio da bude stavljen po njegovu komandu i rešio da se, sa svojim ljudima, odmetne u šumu. Iako je od tog plana odustao i ostao u Srebrenici, Meholjić ni tokom narednih godinu dana nije u potpunosti prihvatio da bude podređen Oriću i njegovim pomoćnicima Akifu Ustiću i Zulfi Tursunoviću.

U mnogim akcijama koje je, u narednih godinu dana, muslimanska vojska vodila u Fakovićima, Podravanju, Kravici i drugim mestima, Meholjić nije učestvovao, ali su, kako je potvrdio, u njima učestvovali "njegovi ljudi", kojima je, na Orićevu molbu, davao saglasnost da se uključe u akcije.

Odbrana Nasera Orića nastojala je da na osnovu tih činjenica od svedoka dobije potvrdu za svoju tezu da muslimanske snage u Srebrenici nisu bile formirane na čvrstim vojnim principima već spontano i na dobrovoljnoj osnovi, te da je i Orićevo postavljanje za komandanta imalo sličan, neformalan karakter.

Sarajevski advokat Vasvija Vidović podsetila je svedoka na sastanak u Bajramovićima 20. maja 1992. gde su, prema tvrdnjama tužioca, formirane oružane snage Srebrenice. Meholjić, koji nije pozvan na taj sastanak, složio se sa Orićevom zastupnicom da je bilo još mnogo naoružanih grupa u regionu Srebrenice koje nisu ni znale za njegovo održavanje i koje su, i pre i posle njega, "delovale samostalno" .

"Tačno, nisam ni ja znao za taj sastanak", rekao je Meholjić, potvrđujući i sugestiju odbrane da su okupljeni u Bajramovićima bili neformalno telo, te da se mnogi, uključujući i njega samog, nisu smatrali obaveznim da poštuju odluke tog tela. "Vi te odluke niste smatrali aktom države", rekla je Vasvija Vidović a Meholjić potvrdio.

Mada je tokom glavnog ispitivanja u više navrata sugerisao da su ljudi iz Orićevog okruženja nastojali da ga diskredituju, te da je čak morao "čuvati glavu", Meholjić je u odgovorima na pitanja odbrane ponovio samo da se protivio Orićevom imenovanju za komandanta zato sto ga je smatrao "suviše mladim i neiskusnim". Dodao je i da je Oriću, pored borilačkih veština "koje je nesumnjivo znao kao Miloševićev specijalac", bilo potrebno i više "životnog iskustva" da bi na mestu komandanta bio u stanju da "odgovori tako složenom zadatku".

Iako je najavljeno da traje do ponedeljka svedočenje Hakije Meholjića moglo bi da bude završeno već sutra.