HAG/DEN HAAG | 27.02.2009.

KONAČNA PRESUDA KRAJIŠNIKU 17. MARTA

Žalbeno veće Tribunala će 17. marta saopštiti presudu po žalbama odbrane i optužbe na prvostepenu presudu kojom je Momčilo Krajišnik osuđen na 27 godina zatvora. Krajišnik je tražio ponavljanje suđenja a tužilac kaznu doživotnog zatvora

Žalbena presuda, bivšem predsedniku skupštine bosanskih Srba Momčilu Krajišniku biće izrečena 17. marta ove godine, saopšteno je danas u Tribunalu.

Prvostepenom presudom iz septembra 2006. godine Krajišnik je osuđen na 27 godina zatvora zbog zločina koje su vojne, policijske i paravojne snage bosanskih Srba počinile u Bosni i Hercegovini tokom 1992. godine.

Na tu presudu žalili su se i Krajišnik i tužilaštvo. Tokom žalbenih rasprava odbrana je osporavala koncept udruženog zločinačkog poduhvata i Krajišnikovo učešće u njemu. Jedan od osnova Krajišnikove žalbe je da na suđenju nije imao adekvatnu odbranu i kompetentnog branioca. S druge strane, tužilac je obrazlagao zašto izrečenu kaznu smatra neadekvatnom i traži da se ona preinači u doživotni zatvor.

Krajišnik se, inače, tokom žalbenog postupka zastupao sam, dok je za osporavanje koncepta udruženog zločinačkog poduhvata angažovao američkog advokata Alena Deršovica/Alan Derschovitz. U okviru dodatnog izvođenja dokaza žalilac je ispitao bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića koji je svedočio o mestu i ulozi Momčila Krajišnika u rukovodstvu bosanskih Srba. Na žalbenoj raspravi saslušan je engleski advokat Nikolas Stjuart/Nicholas Stewart, za kojeg bivši politički lider bosanskih Srba tvrdi da ga nije adekvatno zastupao u prvostepenom postupku.

U slučaju da prihvati Krajišnikove argumente o neadekvatnoj odbrani i nekompetentnom braniocu, Žalbeno veće bi moglo da naloži ponavljanje suđenja.