HAG/DEN HAAG | 24.03.2015.

KONAČNA PRESUDA ZDRAVKU TOLIMIRU 8. APRILA

Žalbeno vijeće sudije Teodora Merona izreći će u srijedu, 8. aprila konačnu presudu bivšem Mladićevom pomoćniku za bezbjednost i obavještajne poslove u Glavnom štabu VRS. koji je u prvostepenom postupku osuđen na doživotni zatvor za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995. godine

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izreći će u srijedu, 8. aprila konačnu presudu Zdravku Tolimiru, bivšem Mladićevom pomoćniku za bezbjednost i obavještajne poslove u Glavnom štabu VRS. Tolimir je u decembru 2012. godine prvostepenom presudom proglašen krivim za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, istrebljenje, ubistva, progone i prisilno preseljenje stanovništva Srebrenice i Žepe u julu 1995. godine i osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Na žalbenoj raspravi po Tolimirovoj žalbi, održanoj u novembru prošle godine, raspravljalo se uglavnom o dva pitanja. Prvo, da li se operacija VRS u Žepi može kvalifikovati kao genocidna ukoliko se posmatra odvojeno od zločina u Srebrenici. I, drugo, da li je Pretresno vijeće pogriješilo kada je zaključilo da je Tolimir s obzirom na njegovu funkciju znao da su njegovi potčinjeni bili dio udruženog zločinačkog poduhvata ubistva, kao i da li je "imao namjeru da u njemu učestvuje".

Odbrana je tvrdila da nema dokaza o postojanju genocidne namjere VRS u odnosu na stanovništvo Žepe, kao ni dokaza o izvršenju genocida. Dokazi tužilaštva o Tolimirovoj umiješanosti u zločine su, po odbrani, "falsifikovani", presretnuti razgovori "pogrešno interpretirani", a dokumenti "pogrešno prevedeni". Odbrana zato traži da se Tolimir oslobodi po svim tačkama optužnice. Tužilaštvo, pak, ima dijametralno suprotne stavove po svim spornim pitanjima i smatra da je Tolimir bio jedan od "ključnih igrača u operaciji ubijanja zarobljenika", a kasnije i prikrivanja zločina.

Optužnica protiv Zdravka Tolimira potvrđena je i objavljena u februaru 2005. godine. Uhapšen je krajem maja 2007. godine u pograničnom pojasu između Srbije i Bosne i Hercegovine nakon čega je ubrzo prebačen u Pritvorsku jedinicu Tribunala. Suđenje je trajalo od februara 2010. do avgusta 2012. godine.