HAG/DEN HAAG | 02.11.2007.

KRAJIŠNIK SE ŽALI NA USLOVE U PRITVORSKOJ JEDINICI

Momčilo Krajišnik, prvostepenom presudom osuđen na 27 godina zatvora, zatražio od Žalbenog vijeća da razmotri “tešku situaciju” u kojoj se našao pošto mu u žalbenom postupku, u kojem se sam brani, “nisu obezbijeđeni kvaliteni uslovi za rad”

Momčilo Krajišnik, koji se u žalbenom postupku na prvostepenu presudu kojom je osuđen na 27 godina zatvora zastupa sam, zatražio je od Žalbenog vijeća da razmotri “tešku situaciju” u kojoj se našao pošto mu “nisu obezbijeđeni kvalitetni uslovi za rad” na žalbi.

Krajišnik smatra da jedna telefonska linija - koja mu je obezbijeđena za kontakte sa njegovim pravnim savjetnicima tokom žalbenog postupka - “nije dovoljna”. Takođe traži da se, dok traje taj postupak, u prijemnoj prostoriji pritvorske jedinice Tribunala obezbijedi kompjuter koji bi mogao koristiti tokom konsultacija sa svojim pravnim pomoćnikom i prevodiocem. Predsjedavajući vijeća Teodor Meron/Theodor ga je uputio da te zahtjeve, u pismenoj formi, uputi Sekretarijatu suda.

Krajišnik se, po vlastitom prijedlogu i po odluci Žalbenog vijeća iz maja ove godine, u žalbenom postupku zastupa sam pošto je odbio da sarađuje sa dodijeljenim braniocem Kolinom Nikolsom/Colin Nichols. Po istoj odluci, Nikols u ovom postupku učestvuje kao takozvani prijatelj suda. Britanski advokat, koji je tokom današnje rasprave bio na telefonskoj vezi sa sudnicom, najavio je da će u narednih nekoliko dana, u pismenoj formi, iznijeti svoju argumentaciju vezanu za žalbeni postupak.

Odgovarajući na pitanje o zdravstvenom stanju Krajišnik je rekao da trenutno nema “nikakvih posebnih problema”.