HAG/DEN HAAG | 01.02.2008.

KRAJIŠNIK TRAŽI OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU

U žalbenom podnesku koji je sam potpisao, bivši predsednik Skupštine bosanskih Srba traži da Žalbeno veće poništi prvostepenu presudu, donese novu oslobađajuću ili suđenje vrati na početak. Tvrdi da u vreme rata nije znao ni za jedan jedini zločin nad Muslimanima i Hrvatima

Momčilo Krajišnik je danas podneo žalbu na prvostepenu presudu kojom je zbog zločina nad Muslimanima i Hrvatima u BiH 1991. i 1992. godine osuđen na 27 godina zatvora. Optuženi zahteva da presuda bude poništena i da se donese nova oslobađajuća ili da se sudski proces ponovi.

Krajišnik smatra da su dokazi izvedeni tokom suđenja u suprotnotrnosti sa zaključcima Pretresnog veća. On, naime, tvrdi da nije mogao biti uključen u udruženi zločinački poduhvat sa ciljem progona nesrpskog stanovništva sa prostora zamišljene srpske države, jer je pre početka sukoba javno zagovarao dogovor tri nacionalne zajednice i "optimistički na građane prenosio uverenje" da do rata neće doći. Osim toga, tvrdi da pre ulaska u politiku nije ni poznavao najveći broj pripadnika udruženog zločinačkog poduhvata, iz čega bi, smatra, Žalbeno veće trebalo da zaključi da nije mogao sa njima da deli isti cilj.

Iz dokaza sa suđenja, po Krajišniku, se jasno vidi da on u vreme rata 1992. godine nije bio upoznat ni sa jednim zločinom za koji ga optužba tereti. Nije, kaže, znao za ubistva na Korićanskim Stijenama, u Prijedoru, Zvorniku, Bratuncu, Brčkom i drugim mestima navedenim u optužnici, niti je imao saznanja o zatvaranju civila u sabirne centre širom BiH. Takođe, tvrdi da nije imao nikakvih informacija o odlasku Muslimana iz bilo kog dela BiH.

Zbog svega pomenutog Krajišnik zahteva da presuda Žalbenog veća bude oslobađajuća, a kao osnov za eventualno ponavljanje postupka iznosi niz navodnih proceduralnih grešaka u prvostepenom postupku. Između ostalog, veće je, kaže, ignorisalo njegovu tvrdnju da sa svojim braniocem nema zadovoljavajuću saradnju.

Ovo je, inače, drugi žalbeni podnesak Krajišnikove odbrane. Prvi je u februaru prošle godine podneo njegov dodeljeni branilac Kolin Nikols/Colin Nichols koji je zahtevao ponavljanje procesa. U međuvremenu je Krajišnik tražio i dobio odobrenje da se u žalbenom postupku sam zastupa, pa je danas podnesenu žalbu potpisao lično, navodeći da ju je sastavio uz pomoć nekolicine pravnih savetnika. Na presudu, odnosno na visinu kazne se žalilo i tužilaštvo, zahtevajući doživotnu kaznu zatvora za bivšeg predsednika Skupštine bosanskih Srba.