HAG/DEN HAAG | 30.05.2006.

KRAJIŠNIK ŽALI ŠTO JE "PRIČAO GLUPOSTI"

Komentarišući jedan svoj govor iz 1993. godine u kojem Muslimanima odriče pravo da postoje kao narod, svedok-optuženi Momčilo Krajišnik na početku unakrsnog ispitivanja rekao da je tada "pričao gluposti" i da mu je zbog toga danas "vrlo žao"

Svedočeći u svoju odbranu Momčilo Krajišnik je, u glavnom ispitivanju, tvrdio da je uvažavao muslimanski narod, da o njima nikada nije pogrdno govorio i da se duboko nije slagao sa ratobornim i ekstremnim poslanicima i funkcionerima SDS. Na samom početku unakrsnog ispitivanja, međutim, tužilac mu je predočio nekoliko njegovih govora koji to opovrgavaju.

Tužilac je podsetio Krajišnika da je u avgustu 1994. godine na mitingu u Banja Luci rekao da mu je "žao svakoga ko nije Srbin" i da je sa Muslimanima nemoguće živeti ako ne žele da budu Srbi. Krajišnik, sada, objašnjava kako je tim rečima zapravo "nevešto negirao" prethodnog govornika na tom mitingu, bivšeg predsednika Vlade AR Krajine Voju Kuprešanina, koji je rekao da Muslimani ne postoje kao narod. Krajišnik, naime, smatra da je Muslimane "priznao kao narod" time što je rekao da se s njima ne može živeti.

Na sednici Skupštine RS u januaru 1993. godine Kuprešanin je Muslimane nazvao "verskom sektom turske orjentacije". Predsednik Skupštine Krajišnik se nije ponovo složio sa Kuprešaninom rekavši da Muslimanima ne bi trebalo "staviti u ruke" prefiks "turski", jer bi to mogli da iskoriste kao argument da su narod koji potiče od Turaka "kao što Šiptari tvrde da potiču od Ilira." A zna se, zaključio je tada Krajišnik, da su Muslimani "nevernici i narod koji nije narod".

Kao i u dosadašnjim situacijama kada se "nije slagao" sa svojim nekadašnjim istupima, Krajišnik je o sebi progovorio u trećem licu jednine. "Ovo što je ovde govorio Krajišnik je glupost", rekao je on danas i dodao da mu je "vrlo žao što je ovaj Krajišnik tako nešto rekao", te da bi želeo da se od toga ogradi. Iako je sve to izgovorio, nikada, kaže, nije tako mislio.

U drugom delu današnjeg unakrsnog ispitivanja tužilac je insistirao na tezi da je rukovodstvo bosanskih Srba od početka 1993. godine do kraja rata nastojalo da sačuva "rezultate" teritorijalnih osvajanja i etničkog čišćenja, ostvarene do kraja 1992. godine. Tužilac Alan Tiger/Tieger je Krajišniku predočio više govora Radovana Karadžića iz tog perioda u kojima se ovaj protivi povratku Muslimana na "homogenizovanu srpsku teritoriju" i zahteva da se to spreči. On je odgovorio da se radi samo o Karadžićevoj "retorici" i da tadašnji predsednik RS "nije mislio onako kako je govorio".

Unakrsno ispitivanje Momčila Krajišnika biće nastavljeno sutra.