03.07.2006.

MARTIĆ BEZ OSLOBOĐENJA I IZVINJENJA

Pretresno veće odbacilo zahtev odbrane Milana Martića da se optuženi oslobodi po svim tačkama optužnice. Pobijanje dokaza tužilaštva počinje 11. jula pošto je veće, ukazujući da "neće biti talac optuženog", odbilo da izvođenje Martićevih dokaza odloži za 15. septembar

Nema osnova za oslobađajuću presudu za Milana Martića, zaključilo je danas veće sudije Bakonea Molotoa, nakon što je prošle sedmice saslušalo argumente obeju strana o tome šta je optužba dokazala u prvoj polovini suđenja bivšem ministru policije i predsedniku Republike Srpska Krajina (RSK).

Odbrana je u raspravi po pravilu 98 bis tražila da se Martić, u nedostatku dokaza, oslobodi po svim tačkama optužnice, kao i da mu se tužilaštvo izvini što ga je uopšte optužilo.

Veće je, međutim, zaključilo da je optužba dokazala postojanje udruženog zločinačkog poduhvata i da bi Martić, ukoliko odbrana to ne pobije svojim dokazima, mogao da bude osuđen po svim tačkama optužnice. Predsedavajući Veća je naglasio da, suprotno tvrdnjama Martićeve odbrane, udruženi zločinački poduhvat "ne zahteva postojanje plana već zajedničkog cilja" koji je, po optužnici, podrazumevao progon hrvatskog i muslimanskog stanovništva sa trećine hrvatske i dela teritorije Bosne i Hercegovine od 1991. do 1995. godine.

Sudije su utvrdile i da postoje dokazi na osnovu kojih može da se zaključi da je Milan Martić bio na istaknutim položajima u RSK i da je održavao stalne kontakte sa Beogradom. Veće takođe smatra da ima "značajnih dokaza" koji govore o Martićevoj efektivnoj kontroli nad policijom, Srpskom vojskom Krajine i jedinicama specijalne policije. Izloženi su dokazi koji ukazuju da su jedinice pod Martićevom kontrolom "terorisale lokalno, nesrpsko stanovništvo" tako da je njihov ostanak na teritorijama postao nemoguć. Zbog toga bi, procena je Veća, Martić mogao da bude proglašen krivim i osuđen za ubistva, deportacije i prisilno premeštanje stanovništva, bezobzirno razaranje i pljačku imovine kao i zatvaranje, mučenje, nehumana dela i okrutno postupanje prema nesrpskom stanovništvu.

Pre nego što je saopštilo odluku po pravilu 98 bis, Veće je odbacilo zahtev branioca Predraga Milovančevića da dokazni postupak odbrane počne 15. septembra a ne 11. jula ove godine. Zahtev za odlaganjem došao je od samog Martića koji je braniocu pismeno "naložio da nespreman ne ulazi u postupak". Pošto je branilac i nakon saopštene odluke nastavio da traži odlaganje, sudija Moloto mu je ukazao da "različite formulacije istih stvari ne znače različite stvari" te je upozorio odbranu da je "na granici nepoštivanja postupka pred sudom".

Zaključujući da "Veće neće biti talac želja optuženog", sudija Moloto je zakazao konferenciju pred početak izvođenja dokaza odbrane za petak 7. jul.