HAG/DEN HAAG | 14.07.2016.

MARTIĆ TRAŽI ZAŠTITU OD HRVATSKOG SUDA

Milan Martić, bivši predsjednik bivše Republike Srpska Krajina koji u Estoniji izdržava kaznu od 35 godina zatvora, traži od Mehanizma za međunarodne krivične sudove da poništi postupak koji se protiv njega“u odsustvu” vodi u Hrvatskoj, zbog granatiranja Karlovca i Jastrebarskog

Bivši lider krajinskih Srba Milan Martić traži od Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MICT) da oformi vijeće koje će naložiti ukidanje optužnice i poništenje postupka koji se protiv njega vodi u Hrvatskoj zbog granatiranja Karlovcai Jastrebarskog početkom maja 1995. godine. Martić se poziva na pravilo 16 Pravilnika o postupku i dokazima MICT-a “non bis in idem” prema kojem se osuđenim licima ne može dva puta suditi za iste zločine.

Bivši predsjednik Republike Srpska Krajina trenutno u Estoniji izdržava 35-ogodišnju zatvorsku kaznu na koju ga je osudio Tribunal za zločine nad hrvatskim civilima u Krajini od 1991. do 1995. godine. Hrvatska je protiv njega podigla optužnicu početkom 2003. godine dok je bio u Pritvorskoj jedinici Tribunala. Nakon što je Martić prebačen na izdržavanje kazne u Estoniju Hrvatska je tražila njegovo izručenje po osnovu optužnice podignute u Hrvatskoj, ali je Estonija taj zahtjev odbila.

“Hrvatska optužnica” protiv Martića je 2011. godine “skraćena” i u njoj su ostale optužbe za granatiranje Karlovca i Jastrebarskog za koje se Martiću u Hrvatskoj trenutno sudi “u odsustvu”. U podnesku upućenom sudiji Meronu 24. juna ove godine koji je danas objelodanjen Martićev advokat Predrag Milovančević tvrdida su granatiranje Karlovca i Jastrebarskog obuhvaćeni dijelom “haške optužnice” koji se odnosi na napade na Zagreb 1, 2. i 3. maja 1995. godine, te da je Martić proglašen krivično odgovornim za ubistva, okrutna postupanja i protupravne napade na civilno stanovništvo počinjene tokom tih napada.

Očigledno je, navodi se u podnesku, da su optužbe iz haške i hrvatske optužnice identične kada se radi o prirodi, vremenu i lokaciji krivičnog postupanja optuženog. Martićev advokat stoga traži da se sud o ovom pitanju hitno očituje.