HAG/DEN HAAG | 13.03.2006.

MARTIĆ U "STRAŠNOM ŠOKU"

Milan Martić kaže da nije sposoban da prati suđenje posle smrti dva čoveka za koja je "bio emotivno vezan", iako je jedan od njih dvojice svedočio protiv njega. Njegov branilac izjavu Karle del Ponte nazvao "bezobzirnom", nakon čega se sudija odgradio od njegovih "neprimerenih komentara."

"Nalazim se u strašnom šoku nakon smrti dva čoveka koja sam izuzetno dobro poznavao i za koje sam bio emotivno vezan", rekao je na početku današnje rasprave Milan Martić i zatražio da suđenje bude prekinuto dok se on "malo ne sabere". Objasnio je da mu je žao i Slobodana Miloševića, u čiju je korist trebalo da svedoči, i Milana Babića, koji je, istina, svedočio protiv njega, ali je "mlad čovek koji ima porodicu".

Argumente za odlaganje suđenja dopunio je Martićev advokat Predrag Milovančević. Rekao je da je zabrinut za život svog klijenta pošto su "najznačajniji svedok protiv Martića i najznačajniji haški optuženik" umrli u pritvorskoj jedinici pod nerazjašnjenim okolnostima. Zatražio da se utvrdi koji lekar i medicinska sestra se staraju o Martićevom zdravlju, ko kontroliše dejstvo lekova koji su mu prepisani, ko "doprema, distribuira i kontroliše hranu" i ko je zadužen za bezbednost pritvorenika. Dok se to ne utvrdi, uslovi za suđenje Martiću nisu regularni, tvrdi Milovančević.

Kao jednu od "neregularnosti" pomenuo je i izjavu glavne tužiteljice Karle/Carla del Ponte koja je rekla da joj je žao što postupak protiv Miloševića nije okončan i koja traži hapšenje preostalih begunaca, na čelu sa Karadžićem i Mladićem. "Da li smo suočeni sa bolesnom ambicijom da se okončaju suđenja, pa makar svi pritvorenici pomrli", upitao je Milovančević.

Tužilac Kolin Blek/Colin Black je Milovančevićevo izlaganje nazvao "političkim govorom", a predsedavajući sudija se u ime veća ogradio od takvih, kako je rekao, "neprimerenih komentara." Veće je nakon toga odlučilo da prekine zasedanje, nalažući Milanu Martiću da odmah od Sekretarijata suda zatraži lekarski pregled i da se sa rezultatima sutra pojavi u sudnici.

Milan Martić je danas pred sudskim većem tvrdio da je Milan Babić nekoliko dana pred smrt negde odvožen iz pritvorske jedinice, te da bi trebalo ispitati "ko je na njega vršio pritisak". Dodao je i da je očigledno i da je na poslednjeg svedoka optužbe sa pseudonimom MM-003 " vršen pritisak da lažno svedoči". Martićeve navode tužilac je decidirano odbacio i pozvao njegovu odbranu da za te tvrdnje ponudi dokaze. Predsedavajući sudija je Martića pozvao da sva saznanja o Babićevom kretanju izloži komisiji koja istražuje okolnosti pod kojima je ovaj izvršio samoubistvo.