HAG/DEN HAAG | 03.04.2006.

MARTIĆEVICI SU TUKLI "SAMO S RAZLOGOM"

Svedok optužbe tvrdi da je Milan Martić u leto 1990. godine govorio da su Hrvati iz Krajine sami sebi nanosili povrede i sekli voćnjake, te da Martićeva policija bije "samo s razlogom", a kuće pali "samo Zengama."

Zaštićeni svedok optužbe sa pseudonimom MM-079 je u leto 1991. godine poslat u Hrvatsku u mirovnu misiju, ali zbog zaštite identiteta, nije saopšteno u čije je ime boravio u Krajini. Tamo se, kaže, sreo sa optuženim Milanom Martićem koji je odbijao sve inicijative za smirivanje situacije.

Sastajao se i sa predstavnicima hrvatske vlade koji su mu preneli da su Martiću nudili mesto šefa kninske policije ukoliko pristane da radi po hrvatskim zakonima. No, on je to odbio i, kako se svedoku žalio hrvatski pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, nastavio da radi na opremanju i obuci milicije, tada već van hrvatskog sistema, kao i na stvaranju "autonomne jedinice" sa namerom da je kasnije pretvori u pokrajinu ili republiku.

Svedok je opisao jedan svoj susret sa Milanom Martićem, tada krajinskim ministrom odbrane, iz juna 1991. godine. Po povratku iz Šibenika gde je razgovarao sa Hrvatima izbeglim iz Knina i okoline svedok je Martiću preneo da su mu izbeglice rekli da su pobegli zbog maltretiranja i stalnih provokacija "martićevaca", ali je ovaj sve poricao i tvrdio da su svi oni otišli iz Knina jer su "rođaci pripadnika ZNG."

Svedok je tom prilikom krajinskom ministru preneo i da mu je nekoliko izbeglih Hrvata pokazivalo tragove batina koje su pretrpeli od "martićevaca", ali mu je Martić na to odgovorio kako su oni mogli "sami da se povređuju." Kao što su, govorio je tada Martić, Hrvati "sami sebi sekli voćnjake", da bi mogli da optužuju Srbe. Negirao je da su njegovi milicioneri bilo koga prebili, jer, kako je pojasnio, Martićeva milicija nije nikoga prebila... "osim ako za to nema razloga".

Na optužbe da su njegovi ljudi palili i kuće lokalnim Hrvatima kako bi ih primorali da se isele Martić je, tvrdi svedok, odgovorio da to nije tačno i dodao: "Zna se da smo palili samo kuće istaknutih zengovaca".

Opisujući sastanke u Kninu, svedok je rekao da je Martić vrlo često govorio o Jugoslaviji, ali da u kancelariji nije imao nijedno jugoslovensko obeležje. Naprotiv, tu prostoriju krasile su samo srpske zastave i srpska ikonografija.

Svedočenje MM-079 nastavlja se sutra.