HAG/DEN HAAG | 04.12.2012.

MILANU LUKIĆU POTVRĐEN DOŽIVOTNI ZATVOR, SREDOJU LUKIĆU KAZNA SMANJENA ZA TRI GODINE

Konačna presuda Milanu i Sredoju Lukiću, optuženim za teške zločine nad višegradskim Muslimanima 1992. i 1993. godine. Cinični smeh Milana, potištenost Sredoja i zadovoljstvo prisutnih predstavnica višegradskih žrtava

Žalbeno veće Tribunala jednoglasno je danas potvrdilo kaznu doživotnog zatvora Milanu Lukiću, dok je njegovom rođaku Sredoju Lukiću većinom glasova (3:2) kazna sa 30 smanjena na 27 godina zatvora.

Prvostepenom presudom, izrečenom u julu 2009. godine, dvojica Lukića su proglašeni krivim za zločine počinjene 1992. i 1993. godine nad višegradskim Muslimanima. Prvooptuženi Milan Lukić je proglašen krivim za šest odvojenih incidenata: dve "žive lomače" – u višegradskoj Pionirskoj ulici i naselju Bikavac – u kojima je živo spaljeno oko 120 žena, dece i staraca, zatim za ubistva 12 Muslimana na obali reke Drine i u fabrici Varda, ubistvo Hajre Korić i zlostavljanja zatočenika u logoru Uzamnica. Za te zločine odmerena mu je kazna doživotnog zatvora.

Žalbeno veće odbacilo je svih osam žalbenih osnova Milana Lukića, delimično prihvatajući dva podosnova zbog grešaka koje, kako je ocenjeno, nisu bitno uticale na prvostepenu presudu. Žalbenom presudom je broj žrtava žive lomače u Pionirskoj ulici sa 59 – koliko je navedeno u prvostepenoj presudi – smanjen na 53. Konstatovano je, takođe, da Pretresno veće nije adekvatno procenilo u kojoj je meri činjenica da su neki od svedoka optužbe imali kontakte sa udruženjem "Žena - žrtva rata", uticala na verodostojnost njihovih iskaza pred sudom.

Višegradski policajac Sredoje Lukić je prvostepenom presudom proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina u Pionirskoj ulici, kao i za zlostavljanje zatočenika u logoru Uzamnica. Većinom glasova, uz protivna mišljenja sudija Pokara/Pocar i Liua, Sredoje Lukić je oslobođen optužbe za zlostavljanja u Uzamnici, ali mu je potvrđena osuđujuća presuda za pomaganje i podržavanje ubistva 53 ljudi u Pionirskoj ulici. Shodno tome, kazna mu je sa 30 smanjena na 27 godina zatvora.

Čitanje presude Milan Lukić je pratio sa ciničnim smeškom na licu, pretvarajući se da čita neku "malu crvenu knjižicu" sa zlatnim krstom na naslovnoj stranici. Sredoje Lukić je najveći deo izricanja presude pratio pognute glave.

Izricanju presude je, na galeriji za publiku, prisustvovala grupa od petnaestak žena, članica udruženja "Žena - žrtva rata", koje su potvrđivanje doživotne zatvorske kazne Milanu Lukiću propratile burnim aplauzom.