HAG/DEN HAAG | 01.10.2010.

MILIJARDA DOLARA ZA RATOVE U KOJIMA SRBIJA NIJE UČESTVOVALA

Tužilaštvo traži da se u dokaze protiv generala Perišića uvede devet odlomaka iz dnevnika Ratka Mladića koji, po njima, potvrđuju da je bivši načelnik Generalštaba VJ pružao kadrovsku, logističku, materijalnu i drugu pomoć vojskama bosanskih i krajinskih Srba i tako doprineo njihovim zločinima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici

U predmetu generala Momčila Perišića tužilaštvo je tražilo da ponovi otvori svoj dokazni postupak i ponudi na usvajanje devet odlomaka iz dnevnika koje je Ratko Mladić vodio u periodu relevantnom za optužnicu.

Po tužilaštvu, odlomci iz dnevnika imaju "izuzetnu dokaznu vrednost" i potvrđuju glavnu tezu optužbe da je Perišić pružao kadrovsku, logističku, materijalnu i drugu pomoć vojskama bosanskih i krajinskih Srba i tako doprineo njihovim zločinima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici.

Prvi od predloženih unosa iz Mladićevog dnevnika odnosi se na sastanak vojnih i političkih zvaničnika Srbije i bosanskih Srba, održan 11. maja 1992. godine, na kojem je Perišić podržao imenovanje Ratka Mladića za komandanta VRS. "Ako izaberete Mladića, dobićete šta vam je potrebno", rekao je Perišić Karadžiću.

Na sastanku 13. decembra 1993. godine u Beogradu, Karadžić je Perišiću i drugim srpskim zvaničnicima predstavio šest strateških ciljeva bosanskih Srba, uključujući "njihovo razdvajanje od Muslimana i Hrvata i brisanje granice na Drini". Na istom sastanku je, navodi tužilaštvo, planirana operacija Pancir 2 koja je uključivala učešće VJ u opsadi Sarajeva. Perišić je, prema Mladićevim zabeleškama, prvo rekao da za tu operaciju ne može da obezbedi oficire već samo oružje, da bi se malo kasnije predomislio i saopštio da će "stotinak profesionalnih vojnika VJ biti spremno do 20. decembra 1993. godine". Mladić je u dnevniku zabeležio da su u operaciji Pancir 2 učestvovali pripadnici Gardijske brigade kao i specijalci VJ.

Sastanak od 15. marta 1994. godine, po tužilaštvu, pokazuje da je SRJ "podržavala" strateške ciljeve bosanskih Srba kao i da je između VJ, VRS i SVK postojala "koordinacija i kooperacija". U prilog tome govore Miloševićeve reči da je "najveći strateški interes (za SRJ) definisanje granica RS" kao i Karadžićeve napomene da je saradnja VRS i SVK sa VJ i Perišićem "dobra i korektna", te da Republika Srpska "nastoji da bude deo Srbije i preko nje Jugoslavije". Mladić je na istom sastanku govorio o "zajedničkoj državi, armiji, bezbednosti, ekonomiji".

Beleška sa sastanka održanog 8. jula 1994. godine je, po optužbi, dokaz Perišićeve "direktne podrške VRS". Perišić, naime, navodi da je "neophodno" pomoći Fikretu Abdiću u borbi protiv 5. korpusa Armije BiH. Milošević je na tom sastanku rekao da je "potrošeno milijardu dolara na municiju i vojnu opremu za rat u RS i RSK".

O operaciji "Pauk" za podršku Fikretu Abdiću se govorilo i na sastancima održanim 7. i 13. oktobra 1994. godine. Mada su u to vreme su na snazi bile navodne sankcije SRJ prema bosanskim Srbima, Milošević je 7. oktobra naveo da je "obezbeđeno redovno snabdevanje RSK" i zatražio je od Perišića da utvrdi kakvu pomoć u ljudstvu, municiji i vozilima može da obezbedi Jovici Stanišiću sa snage Državne bezbednosti Srbije angažovane u operaciji "Pauk". Konačno, komandant Srpske vojske Krajine Milan Čelektić je na sastanku 13. oktobra ukazao da su "svi srpska vojska, jedna vojska".

Dnevnici čije odlomke tužilaštvo nudi na usvajanje su zaplenjeni tokom pretrage stana Mladićeve supruge Bosiljke 23. februara ove godine, dostavljeni su tužilaštvu 29. februara a obelodanjeni odbrani 9. aprila ove godine.