HAG/DEN HAAG | 13.12.2005.

MILOŠEVIĆ BEZ DODATNOG VREMENA ZA IZVOĐENJE DOKAZA

Odbijen zahtev optuženog za dodatnih 380 sati za izvođenje dokaza odbrane. Sudije odustale od izdvajanja postupka po kosovskoj optužnici i opredelile se za nastavak i brže privođenje kraju kompletnog suđenja po sve ti optužnice.

Pretresno veće je odbilo zahtev Slobodana Miloševića za dodatnim vremenom za izvođenje dokaza odbrane i, istovremeno, odustalo od sopstvene ideje o izdvajanju kosovske optužnice i završetku tog dela suđenja.

Suđenje će se, dakle, nastaviti po sve tri optužnice i po utvrđenom rasporedu, kojim je Miloševiću za izvođenje dokaza odbrane odobreno 360 sati, koliko je trajao i dokazni postupak optužbe. Kako je optuženi do sada iskoristio tri četvrtine tog vremena, to znači da mu je za ispitivanje svedoka i izvođenje drugih dokaza preostalo još nešto više od 20 dana ili sedam trodnevnih radnih sedmica. Ako se tome doda još 10 do 12 dana za unakrsno ispitivanje svedoka odbrane od strane tužioca, kao i činjenica da je optuženom juče odobren produženi odmor do 23. januara 2006. godine kada će se suđenje nastaviti, to bi značilo da će se Miloševićevo izvođenje dokaza okončati negde krajem aprila 2006. godine. Nakon toga će uslediti kratke faze međusobnog pobijanja dokaza, završne reči i pisanje i izricanje presude. Osnovna obaveza veća, navodi se u odluci koja je danas objavljena, jeste da "ovo suđenje privede pravičnom i ekspeditivnom zaključenju."

U obrazloženju odluke kojom se odbija Miloševićev zahtev za dodatnih 380 sati, tokom kojih je on planirao da ispita 190 svedoka, veće podseća da je bezbroj puta upozoravalo optuženog da racionalno koristi svoje vreme i pozivalo ga da bolje koristi svoje pravne savetnike i dodeljene branioce kako bi uz njihovu pomoć pripremao pisane izjave svedoka koje se mogu uvrstiti u dokaze bez ispitivanja. Pretresno veće je, kako se navodi, "na bazi svojih iskustava sa optuženim, zaključilo da je on namerno koristio raspoloživo vreme na takav način da mu na kraju ostane malo ili ni malo vremena za izvođenje dokaza o hrvatskom i bosanskom delu predmeta i tako stvori osnov na kojem će tražiti dodatno vreme."

Drugim rečima, sudije su shvatile da je Milošević pokušao da ih stavi pred svršeni čin, verujući da – kada potroši vreme koje mu je dodeljeno – veće neće imati izbora nego da mu odobri dodatno, kako bi mogao da odgovori na optužbe za Hrvatsku i BiH.