HAG/DEN HAAG | 12.12.2005.

MILOŠEVIĆ ŽELI U MOSKVU

Optuženi traži da sudsku pauzu tokom božićno-novogodišnjih praznika provede u Moskvi, na lečenju u "Institutu Bakuljev." Dok ne podnese pismeni zahtev i priloži medicinsku dokumentaciju i garancije vlada, veće neće Miloševićev zahtev smatrati "ozbiljnim."

Na početku današnje rasprave Slobodan Milošević je izrazio želju da tokom tronedeljne zimske sudske pauze ode u Moskvu, u "Naučno-medicinski institut Bakuljev, kod akademika profesora Bekerijeva." Ukazao je da su ga do sada pregledala dva stručnjaka tog instituta i da u njih ima "puno poverenje." Milošević, kako je rekao, "ne vidi nikakve smetnje" da se toj njegovoj molbi udovolji, pošto njegovo odsustvo iz Haga ne bi poremetilo program rada i on bi se vratio pre 9. januara 2006. kada se suđenja nastavljaju.

Sudija Robinson je podsetio optuženog da se zahtevi za privremeno puštanje na slobodu podnose u pismenoj formi i savetovao mu da se obrati za pomoć dodeljenom braniocu, Stivenu Keju/Steven Kay. Milošević, međutim, smatra da to što on "kaže usmeno unošenjem u zapisnik dobija isti značaj kao pismeno."

Predsedavajući sudija se, ipak, nije s tim složio pa je nakon kraćih konsultacija sa kolegama Bonomijem/Bonomy i Kvonom/Kwon rekao Miloševiću da će, ukoliko želi da veće uzme u razmatranje njegov zahtev, morati da priloži medicinsku dokumentaciju o konkretnim aspektima zdravstvenog stanja zbog kojih je neophodno lečenje u Moskvi, kao i sve potrebne garancije vlada da će ga nadzirati i vratiti u Hag na nastavak suđenja. Bez toga, zaključio je Robinson, veće neće njegov zahtev smatrati "ozbiljnim."