HAG/DEN HAAG | 24.04.2012.

MLADIĆ "ŽIVNUO" UOČI POČETKA SUĐENJA

Na pretpretresnoj konferenciji u predmetu Ratka Mladića razmatrane pripreme za početak suđenja, koje će se uvodnom rečju tužioca otvoriti 16. maja ove godine. Mada kaže da je zdravstveno "živnuo" od dolaska u Hag, Mladić tvrdi da neće biti u stanju da prati suđenje tokom svih pet radnih dana sedmično i naglašava da mu nije bitno hoće li suđenje trajati "pet ili sto godina"

Na konferenciji uoči početka suđenja bivšem komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću saopšteno je da će uvodna reč tužioca umesto 14. maja početi dva dana kasnije, u sredu 16. maja, i trajati, kako je ranije predviđeno šest časova, što znači da će se produžiti i na naredni radni dan. Prvi tužiočev svedok bi, po ranijem rasporedu, u sudnici trebalo da se pojavi 29. maja, ali je pitanje hoće li tako i biti budući da branioci traže odlaganje početka dokaznog postupka optužbe za 90 dana jer im, tvrde, nisu obelodanjeni svi dokazni materijali.

Mada je tužilac poslednjih dana uložio znatne napore da obuči članove tima odbrane kako da barataju kompjuterskim programima za pretragu obelodanjenog dokaznog materijala, branilac Lukić tvrdi da problemi još uvek postoje i da deo dokumenata još nije ni dostavljen. Među (ne)obelodanjenim dokazima su izjave svedoka i transkripti njihovih ranijih iskaza pred sudom, kao i brojni dokumenti koje optužba planira da uvede u sudske spise. Na raniji popis od 411 svedoka tužilac je dodao još dva veštaka. Budući da će se samo njih oko 180 pojaviti u sudnici, tužiocu je za glavno ispitivanje dodeljeno 200 radnih sati, dok će braniocima vreme za unakrsno ispitivanje biti određeno za svakog svedoka posebno u zavisnosti od broja dokaznih predmeta koji su tokom njegovog iskaza uvedeni u spis. Iskazi preostalih svedoka u dokaze će biti uvedeni pisanim putem.

Na današnjem zasedanju bilo je primetno čvrsto opredeljenje Pretresnog veća sudije Orija/Orie, u čijem su sastavu još i sudije Moloto i Flige/Fluegge, da se osigura što efikasniji tok postupka bez rasipanja vremena i uvođenja prekomernog broja dokaznih predmeta u sudske spise.

Pred kraj zasedanja sudije su, iako to nije uobičajeno za pretpretresne konferencije, dozvolile Mladiću da im se obrati. Optuženi je rekao da je star čovek i da nije u mogućnosti da učestvuje na suđenju pet puta sedmično. Naglasio je da mu nije bitno hoće li proces trajati "pet ili sto godina", najavljujući tako zahtev da se zasedanja ne održavaju svakog radnog dana.

Uprkos svojim godinama, Mladić se, rekao je, oseća dobro i u poslednje vreme je "malo živnuo", pa je to želeo da kaže u kameru "da ga vide prijatelji", a neprijatelji, kaže, "neka crknu što sam još živ". Zatim je potpuno skrenuo sa teme nazivajući Haški sud "komisijom NATO pakta", pa ga je predsedavajući sudija prekinuo i priveo današnje zasedanje kraju.

Mada je današnja pretpretresna konferencija tako okončana, postoji mogućnost da iduće sedmice bude održano i njeno "drugo poluvreme", što će zavisiti od rezultata sastanaka optužbe i odbrane na kojima bi trebalo da se utvrdi dokle se zaista stiglo sa obelodanjivanjima dokumenata.