HAG/DEN HAAG | 28.02.2016.
Sledeće sedmice u Tribunalu

MLADIĆ SE VRAĆA U SUDNICU

U završnici svog dokaznog postupka odbrana Ratka Mladića će, iskazom bivšeg višeg vojnog posmatrača UN, nastojati da ospori da su minobacačke granate - koje su 28. avgusta 1995. izazvale drugi masakr na Markalama - ispaljene sa položaja VRS.

Nakon jednomesečne pauze u utorak 1. marta nastaviće se suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba VRS, optuženom za genocid i druge zločine koje su snage pod njegovom komandom počinile tokom rata u BiH.

Za sledeću sedmicu je, kako saznajemo, predviđen iskaz samo jednog svedoka, norveškog oficira Per Oiena koji je u avgustu 1995. godine - u vreme drugog masakra na Markalama - bio viši vojni posmatrač UN u Sarajevu.

Mladićeva odbrana je u maju 2013. godine, tokom unakrsnog ispitivanja holandskog generala Nikolaja/Nicolai koji je 1995. godine bio načelnik štaba UNPROFOR-a, predočila izveštaj vojnih posmatrača UN u kojem se navodi da je norveški potpukovnik Oien na dan eksplozije na Markalama usmeno obavestio generale Smita/Smith i Nikolaja da preliminarni rezultati istrage ne ukazuju koja od sukobljenih strana je ispalila kobne projektile, koji su 28. avgusta 1995. ubili 43 a ranili 75 Sarajlija. Holandski general je, međutim, Mladićevom braniocu odgovorio da se ne seća ni norveškog potpukovnika ni njegove tvrdnje da nije utvrđeno ko je i odakle ispalio minobacačke granate.

Pre pauze na suđenju, veće je izrazilo nadu da će preostalih osam svedoka Mladićeve odbrane biti saslušano u prve dve sedmice marta, ali je to malo verovatno imajući u vidu da je za prvu sedmicu odbrana uspela da dovede u Hag samo jednog svedoka.