THE HAGUE | 11.05.2012.

MLADIĆ TRAŽI IZUZEĆE SUDIJE ORIJA I OBUSTAVU POSTUPKA

Branilac Ratka Mladića, traži od predsednika Tribunala da zbog "utiska pristrasnosti" diskvalifikuje predsedavajućeg sudiju Orija. Odbrana navodi čak 17 razloga za izuzeće holandskog sudije: njegove "lične" i "nacionalne interese" i navodno favorizovanje tužilaštva

Pet dana uoči početka suđenja, zakazanog za 16. maj ove godine, odbrana Ratka Mladića je podnela zahtev za izuzeće predsedavajućeg sudije Alfonsa Orija/Alphons Orie zbog, kako tvrde, moguće pristrasnosti. Odbrana, uz to, zahteva obustavu postupka i odlaganje suđenja do rešenja o ovom zahtevu.

Na četrdesetak stranica podneska branioci bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS navode da postoje "brojni" razlozi za izuzeće sudije Orija i detaljno obrazlažu svaki od 17 osnova koji su, po njima, i pojedinačno dovoljni za njegovu diskvalifikaciju.

Najpre, ukazuje odbrana, sudija Ori je pokazao pristrasnost prilikom prvog pojavljivanja optuženog kada je zanemario njegovu želju da mu se ne čita optužnica. Tada je, takođe, optuženog oslovio sa "gospodine Tadiću", što je, ukazao je branilac, ime optuženog kojeg je sudija Ori zastupao do aprila 1997. godine. Zbog prethodnog angažmana u predmetu Duška Tadića, sudija Ori je u sukobu interesa, tvrdi branilac Lukić.

Odbrana dalje navodi da sudija Ori ima lični interes da "održi" na snazi činjenične nalaze iz presuda Stanislavu Galiću i Momčilu Krajišniku čijim je suđenjima predsedavao, kao i zaključke iz presuda o kazni "pokajnicima" Ranku Češiću, Milanu Babiću i Darku Mrđi. Dalje, u podnesku se navodi da je sudija Ori "bio na strani tužilaštva" tokom pripremne faze postupka i tolerisao zakasnela obelodanjivanja dokaza i odbijanja optužbe da dokumente dostavlja na jeziku optuženog.

Po odbrani, sudija Ori ima ne samo "lične" već i "nacionalne interese" u predmetu Ratka Mladića, budući da se on, između ostalog, tereti za srebreničke zločine za koje je holandski sud – kako se navodi u podnesku – "utvrdio odgovornost holandske države". Na kraju, odbrana ukazuje i na neke naloge koje je sudija Ori izdao u "neformalnoj" komunikaciji sa stranama, kao i na opasku tužilaštva da im odgovora način na koji je predsedavajući Veća vodio postupak u predmetu Stanišić i Simatović.

Odbrana smatra da je izuzeće sudije Orija jedini način da se očuva integritet postupka i zaštite prava optuženog. Odbrana traži od predsednika Tribunala da naloži povlačenje holandskog sudije i imenuje drugog sudiju koji će predsedavati većem, a da se u međuvremenu postupak obustavi i suđenje odloži. Alternativno, odbrana traži da predsednik imenuje sudijski Biro koji će odlučiti o zahtevu za izuzeće.