HAG/DEN HAAG | 26.04.2012.

MLADIĆEVA ODBRANA INSISTIRA NA ODLAGANJU SUĐENJA

U odgovoru na najnoviji zahtev tužioca da se produži rok za obelodanjivanje potencijalno oslobađajućeg materijala odbrani Ratka Mladića, branioci podsećaju da je taj rok već jednom pomeren i traže da suđenje, čiji je početak najavljen za 16. maj ove godine, počne 90 dana nakon što tužilac obelodani sve materijale

Branioci Ratka Mladića danas su odgovorili na nedavni zahtev tužioca da mu se dosadašnji rok za obelodanjivanje odbrani svih materija koji "upućuju na nevinost optuženog ili mogu ublažiti njegovu krivicu" produži sa 30. aprila na 8. jun ove godine.

Po ranijem rasporedu predviđeno je da suđenje Mladiću bude otvoreno uvodnim rečima optužbe 16. maja ove godine i nastavi se 29. maja iskazom prvog tužiočevog svedoka. Najavljeno je da će tužilaštvo izvoditi dokaze u pet faza. U prvom delu dokaznog postupka, koji bi trebalo da se okonča do 13. jula, izložiće sveobuhvatni pregled slučaja. Nakon letnje sudske pauze, optužba će prezentovati dokaze o artiljerijskim i snajperskim napadima na građane Sarajeva, zatim uzimanju osoblja UN za taoce, kao i zločinima počinjenim u opštinama u Bosni i Hercegovini 1992. godine i, konačno, o masakru civilnog stanovništva u Srebrenici. Zločini za koje se Mladić tereti se kvalifikuju kao dvostruki genocid, zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Branioci navode da razumeju probleme sa kojima se tužilaštvo suočava u pokušajima da dostavi potencijalno oslobađajuće dokaze, ali podsećaju da činjenica da se radi o obimnom materijalu znači da će i njihov pregled od strane odbrane trajati dugo i "drastično joj skratiti" vreme za pripremu suđenja. U podnesku se naglašava važnost obelodanjivanja takvog materijala i navodi da bi odlaganje suđenja u ovakvim situacijama bilo "razumno i ispravno".

Odbrana se poziva na primer suđenja Radovanu Karadžiću gde je nakon obelodanjivanja 32.000 stranica materijala dodeljena šestonedeljna pauza na suđenju. Podseća se i da je broj članova tima odbrane "ograničen" i manji od ljudskih resursa kojima raspolaže tužilaštvo.

Dosadašnje produžavanje roka za obelodanjivanje, navode branioci, već je izazvalo probleme koji se ne mogu rešiti bez odlaganja suđenja, a svako novo produžavanje roka zahteva i novo odlaganje. Drugim rečima, branioci traže da suđenje počne 90 dana nakon što tužilac obelodani sve potencijalno oslobađajuće materijale, bilo da to učini do 30. aprila, kako je ranije određeno, bilo da se rok produži do 8. juna.