HAG/DEN HAAG | 07.05.2003.

MOMIR NIKOLIĆ SE IZJASNIO DA JE KRIV

Pošto je Pretresno veće danas prihvatilo sporazum odbrane i tužilaštva, Momir Nikolić se izjasnio da je kriv za progon srebreničkih Bošnjaka u julu 1995.

Momir Nikolić, bivši zamenik komandanta Bratunačke brigade VRS, zadužen za bezbednosno-obaveštajne poslove, izjasnio se danas da je kriv za progon srebreničkih Bošnjaka na političkim, rasnim i verskim osnovama, što se pravno kvalifikuje kao zločin protiv čovečnosti.

Nikolić se tako izjasnio na osnovu sporazuma koji su njegovi branioci postigli sa tužilaštvom. Pretresno veće je, na jučerašnjoj raspravi, ispoljilo izvesne rezerve prema tom sporazumu i pozvalo strane da ga još jednom razmotre. Na današnjem nastavku rasprave, tužilac Piter Mekloski/Peter McClosky i branilac Veselin Londrović su obavestili sudije o promenama koje su u medjuvremenu uneli u sporazum, kako bi otklonili nedoumice veća. Najvažnija izmena je da će, po novom sporazumu, tužilaštvo predložiti povlačenje ostalih tačaka optužnice, uključujući i one za genocid, čim se optuženi izjasni da je kriv, a ne tek u trenutku izricanja kazne za zločin protiv čovečnosti, kako je stajalo u prvobitnoj verziji.

Pošto su tako otklonjene sve rezerve veća, predsedavajući sudija Liu Daćun/Daqun je postavio Nikoliću seriju pitanja, kako bi se uverio da je na sporazum sa tužilaštvom pristao dobrovoljno, bez pritisaka i pretnji, kao i da je svestan svih njegovih posledica. Uključujući, pored ostalog, i to da veće ni na koji način nije vezano sporazumom tužilaštva i odbrane da za Nikolića predlože kaznu u rasponu od 10 do 20 godina, već mu može izreći i kaznu doživotnog zatvora. Pošto se uverio da je Nikolić u sporazum ušao dobrovoljno i sa punom svešću o posledicama, sudija Liu ga je pozvao da se izjasni o tački 5 optužnice koja ga tereti za progon.

"Izjašnjavam se, časni sude, da sam kriv" - rekao je Nikolić.

Rasprava o izricanju kazne Momiru Nikoliću će, po svemu sudeći, biti održana tek posle letnje pauze u radu Tribunala.