HAG/DEN HAAG | 17.10.2005.

MOSTARSKI HRVATI SE NISU BORILI ZA "AGRESORSKU STRANU SILU"

Odbrana Vinka Martinovića "Štele" osporava u žalbenoj raspravi da su optuženi i i pripadnici jedinice HVO kojom je komandovao u Mostaru "imali svest o tome da učestvuju u međunarodnom sukobu na strani agresorske strane države", to jest Hrvatske.

Sukob između Hrvata i Bošnjaka u području Mostara 1993. godine je za Vinka Martinovića "Štelu" i pripadnike jedinice HVO kojom je komandovao bio "lokalni i odbrambeni, a ne međunarodni" – rekao je danas branilac Želimir Par, obrazlažući žalbu na presudu kojom je njegov klijent proglašen krivim za teške povrede Ženevskih konvencija i osuđen na 18 godina zatvora. Da bi se neki zločini kvalifikovali kao povrede Ženevskih konvencija, neophodno je da se dokaže da su izvršeni u međunarodnog oružanog konflikta.

Par ne osporava zaključak iz prvostepene presude "Tuti" Naletiliću i "Šteli" Martinoviću da je – zbog umešanosti Hrvatske – sukob između hercegovačkih Hrvata i Bošnjaka bio međunarodnog karaktera. Osporava, međutim, da su Martinović i njegovi saborci "imali svest o tome da učestvuju u međunarodnom sukobu na strani agresorske strane države", to jest Hrvatske. A ako kod optuženih nema "svesti i namere o bitnom elementu krivičnog dela", što je u ovom slučaju postojanje međunarodnog sukoba, onda – po Želimiru Paru – ne može biti ni odgovornosti za teške povrede Ženevskih konvencija.

Govoreći o kazni, Par je ukazao na "nepravedni disparitet" između oštre osude njegovog klijenta i nekih drugih presuda izrečenih u Tribunalu. Prvostepeno veće, smatra on, "nije dovoljno uvažilo olakšavajuće okolnosti" među kojima je i ono što Par opisuje kao "dobrovoljnu predaju". Martinovića je, naime, haška optužnica zatekla u zatvoru u Hrvatskoj, pa je tražio da ga izruče Tribunalu. Druga neuvažena olakšavajuća okolnost je, po braniocu, pomoć koju je Martinović pružao zarobljenim Muslimanima i svojim bošnjačkim susedima. S druge strane prvostepeno veće je, smatra Par, pogrešilo što je zapovednu ulogu optuženog uzelo kao otežavajuću okolnost.

Žalbena rasprava se nastavlja.

Na kraju usmenog obrazloženja žalbe, branilac Vinka Martinovića je apelovao na Žalbeno veće da donese "pravednu presudu u kojoj će svaka tačka optužnice biti dokazana izvan razumne sumnje i u kojoj će biti odmerene sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti."