HAG/DEN HAAG | 11.05.2006.

MRKŠIĆ NEMA VREMENA ZA ZAROBLJENIKE

Nakon obaveštenja o "gužvi" na Ovčari, pukovnik Mrkšić odgovorio da "nema vremena time da se bavi", svedočio bivši "bezbednjak" 80. motorizovane brigade Dragi Vukosavljević. Ispitivanje kapetana Dragana Vezmarovića završeno pitanjem: ko je naredio povlačenje vojne policije sa Ovčare

Četa vojne policije povukla se 20. novembra 1991. sa Ovčare po naređenju načelnika bezbednosti 80. motorizovane brigade Dragog Vukosavljevića, tvrdio je danas branilac Veselina Šljivančanina u završnici unakrsnog ispitivanja komandanta te čete, kapetana Dragana Vezmarovića.

Vezmarović je, međutim, i danas ponovio da mu je naređenje o povlačenju izdao kapetan Borčo Karanfilov, Šljivančaninov referent za bezbednost u Gardijskoj brigadi. Na insistiranje branioca, svedok je dopustio mogućnost da je "možda i kapetan Dragi isto izgovorio".

Kapetan Dragi - još jedan oficir JNA koji svedoči protiv Vukovarske trojke - je tokom popodneva dobio priliku da kaže po čijem su naređenju, prema njegovoj verziji, zarobljenici prepušteni teritorijalcima i nakon toga ubijeni.

Vukosavljević je svedočio da je na Ovčaru otišao sa zadatkom da vidi "kakva je to gužva tamo" i ispita da li "nešto može da se uradi". Zatekao je, kaže, oko 300 naoružanih pripadnika lokalne Teritorijalne odbrane koji su uzvikivali da "zarobljeni pacijenti vukovarske bolnice pripadaju njima a ne JNA". Pošto je zaključio da četa kapetana Vezmarovića ne može da obezbedi hangar, Vukosavljević je potražio pomoć od svog pretpostavljenog, komandanta 80. brigade Milorada Vojinovića.

O događajima u hangaru i oko njega izvestio je i komandanta Operativne grupe Jug Mileta Mrkšića koji, međutim, nije imao sluha za "probleme sa teritorijalcima" već je, tvrdi Vukosavljević, ljutito rekao da "nema vremena da se bavi time".

Vojinović je zatim Vukosavljevića poslao natrag na Ovčaru da, kako je rekao, "prenese naređenje o povlačenju jedinice Vojne policije." Međutim, kada je tamo stigao, zatekao je vojnu policiju koja se pripremala za povlačenje tako da "nije imao razloga da prenosi naređenje."

Ostalo je nejasno čije je naređenje Vukosavljević trebalo da "prenese" ali će to, verovatno, biti rasvetljeno u sutrašnjem nastavku njegovog svedočenja.