HAG/DEN HAAG | 15.05.2006.

MRKŠIĆ "ODMAHNUO RUKOM"

Kako je komandant vukovarske operacije reagovao kada je obavešten o zlostavljanju zarobljenika na vukovarskoj Ovčari

Kada je svedok optužbe Milorad Vojinović 20. novembra 1991. godine izvestio pretpostavljenog starešinu Mileta Mrkšića o zlostavljanju zarobljenika dovedenih iz vukovarske bolnice na Ovčaru, on je "samo odmahnuo rukom" i rekao "nemoj o tome da mi pričaš".

Bivši komandant 80. motorizovane brigade je svedočio da je Mrkšiću preneo kako se pripadnici srpske Teritorijalne odbrane (TO) "nekorektno ponašaju" prema zarobljenicima, da ih "propuštaju kroz špalir" i tuku. Mrkšić je istom prilikom obavešten i da je vojna policija koja je obezbeđivala zarobljenike "potisnuta" i da je došlo do "gurkanja" sa teritorijalcima ali je njegov odgovor i na to bio "da ga više ne gnjave i ne opterećuju ", rekao je svedok.

Vojinović je svedočio da je pre referisanja kod Mrkšića proveo oko pola sata u hangaru na Ovčari, pokušavajući da zaštiti zarobljenike od batina. U hangaru su se, opisao je, nalazili i "bezbednjaci" iz Operativne grupe Jug kojom je komandovao optuženi Mrkšić. Oni, međutim, "nisu ni pokušali da spreče batinanje", rekao je pukovnik Vojinović.

80. motorizovana brigada se tokom večeri povukla sa Ovčare i zarobljenici su prepušteni srpskim teritorijalcima koji su ih ubrzo pogubili na obližnjem stratištu u Grabovu. Ni svedočenje pukovnika Vojinovića, međutim, nije razjasnilo odakle je stiglo naređenje za povlačenje JNA. Svedok je naveo da je Mrkšićevo pitanje "šta ćeš ti na Ovčari shvatio kao naređenje da ne treba da bude tamo", pa je povukao vojnike u kasarnu.

O pogubljenju ljudi na Ovčari, svedočio je pukovnik Vojinović, počelo je da se priča već sledećeg dana. On Mrkšića nije obavestio o tome šta se priča, pošto je, kako kaže, smatrao da komandant Operativne grupe Jug to već zna budući da su "njegove najodgovornije starešine bile uključene u tu akciju".

Šta je pod tim mislio pukovnik Vojinović će verovatno više govoriti sutra kada bude odgovarao na pitanja branilaca Vukovarske trojke oficira bivše JNA – Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića.