HAG/DEN HAAG | 14.05.2014.

NALOG PRALJKU DA ISPLATI DUG TRIBUNALU

Žalbeno vijeće naložilo Slobodanu Praljku da u roku od 90 dana isplati 2,8 miliona eura koliko je iz fonda pravne pomoći tokom suđenja isplaćeno timu njegove odbrane ili da, alternativno, dug otplati u mjesečnim ratama tokom naredne tri godine

Žalbeno vijeće kojim predsjedava sudija Teodor/Theodor Meron naložio je Slobodanu Praljku da u roku od 90 dana isplati 2,8 miliona eura koliko je iz tribunalovog fonda pravne pomoći tokom suđenja isplaćeno timu njegove odbrane. Praljak, alternativno, može da otplati dug u ratama u naredne tri godine. Ukoliko se za to odluči,prvu ratu od 280.000 što je 10 posto ukupnog duga treba da uplati u roku od 90 dana, a zatim da svakog prvog u mjesecu uplaćuje još po 70.000 eura.

Žalbeno vijeće je takav nalog donijelo po zahtjevu Sekretarijata suda koji je u opsežnoj istrazi provedenoj u nekoliko država, uključujući i zemlje bivše Jugoslavije i Njemačku, 2012. godine utvrdio da Praljak nije slabog imovnog stanja kako je tvrdio i da za finanansiranje odbrane naima raspolaganju najmanje 6,4 miliona eura. Zahtjev Sekretarijata da Praljak vrati sredstva isplaćena njegovim braniocimapotvrdio je i predsjednik Tribunala Meron, odbacujući sve zahtjeve optuženog za reviziju slučaja.

Praljkove tvrdnjedasu nalozi za vraćanje duga "bez svrhe i efekta" pošto on jednostavno "nema sredstava" nisu nove i u više navrata su odbačene od strane Sekretarijata i predsjednika Tribunala, navodi se u odluci Žalbenog vijeća. Praljak je imao brojne prilike da dokaže da nije sposoban da plati troškove svoje odbrane. Umjesto da ih iskoristi on je odbijao da pruži tražene informacije, kao i da se izjasni o nalazima Sekretarijata o njegovom imovnom stanju.

Žalbeno vijeće, navodi se između ostalog u odluci, "nema slobodu" da dovodi u pitanje nalaz Sekretarijata da je Praljak "solventan", odnosno sposoban da sam finansira svoju odbranu, koji je kao "osnovan" potvrđeni od strane predsjednika Merona. Pošto Praljak nije ponudio nijedan valjan argument Žalbeno vijeće je izdalo nalog da Praljak vrati dug i naložilo Sekretarijatu da preduzme sve potrebne mjere da se taj nalog provede u djelo.