HAG/DEN HAAG | 05.04.2007.

(NE)DVOSMISLENA KRAJIŠNIKOVA ODBRANA

Uprkos pozivu sudije Šomburga da se “nedvosmisleno” izjasni hoće li se zastupati sam ili će angažovati branioce, Momčilo Krajišnik “dvosmisleno” odgovorio da "želi da se brani sam, ali uz stručnu pomoć nekoliko ljudi”

Momčilo Krajišnik na današnjoj konferenciji o stanju u postupku nije predložio advokate koji bi ga, umesto sadašnjeg dodeljenog branioca Kolina Nikolsa/Colin Nicholls, zastupali u žalbenom postupku, iako je rok za to istekao juče. On je saopštio da su svi njegovi pokušaji u poslednjih šest meseci da angažuje zastupnike propali i da zato nadalje želi da se zastupa sam, naglašavajući da ne želi da se oslanja na pomoć dodeljenog branioca.

Sudija Volfgang Šomburg/Wolfgang Schomburg je potom upozorio optuženog da u tom slučaju ne može da računa na finansijsku pomoć Sekretarijata suda i još jednom ga pozvao da se „nedvosmisleno izjasni“ o načinu na koji će se braniti. Krajišnik je ponovio svoj stav o samozastupanju, ali i naglasio da „nijedan čovek ne može sam da sastavi žalbu“, najavljujući angažovanje „nekoliko ljudi“ koji će mu u tome pomoći. Sudija je takav odgovor ocenio „dvosmislenim“ i upozorio da veće neće tolerisati nikakav „tim odbrane iza scene“.

Na današnjoj statusnoj konferenciji, na površinu je još jednom izašla loša komunikacija između optuženog i dodeljenog branioca Nikolsa/Nicholls. Krajišnik, naime, odbija sugestiju sudija da zajedno sa dodeljenim braniocem podnese jednu konsolidovanu, umesto dve najave žalbe. Nikols je u međuvremenu zatražio da mu se status promeni u "prijatelja suda", odnosno amcius curiae, ali je danas najavio da će u najkraćem roku odlučiti da li ostaje pri takvom zahtevu ili će ostati u sadašnjem statusu dodeljenog branioca.

Predsedavajući sudija je saopštio da očekuje da „zajednički konsolidovan zahtev za žalbu“ bude podnet u roku od tri nedelje, a kompletan žalbeni podnesak 25 dana od trenutka kada optuženom bude dostavljen prevod prvostepene presude na srpski jezik. Najavljeno je i da će Žalbeno veće u doglednom roku odlučiti o Krajišnikovom zahtevu da se sam brani.