HAG/DEN HAAG | 10.10.2005.

(NE)PLANIRANO NA KRAVICU

Zaštićeni svedok odbrane se "ne slaže" sa izjavama koje je optuženi Naser Orić dao u intervjuu sa istražiteljima tužilaštva.

Tokom današnjeg unakrsnog ispitivanja zaštićenog svedoka odbrane, tužilaštvo je nastojalo da pokaže kako su akcije muslimanskih snaga oko Bratunca krajem 1992. i na samom početku 1993. godine bile koordinirane i sa jasnim vojnim ciljem, te da je napad na Kravicu na pravoslavni Božić 1993. bio deo tog plana.

Svedok je tvrdio da su pripadnici oružanih grupa pod vođstvom Ejuba Golića, u jednoj od kojih se i on borio, odlučili da krajem decembra 1992. napadnu Srbe na području Glogove da bi spasili zbeg civila koji se nalazio u okruženju. Tužiteljica Džoana Ričardson/Joanne Richardson je, međutim, tvrdila da su zauzimanjem Glogove Muslimani presekli srpskim snagama komunikaciju na liniji Bratunac-Kravica. Kako je svedok izbegavao odgovor na ovo pitanje, tužiteljica mu je pokazala snimak intervjua koji je optuženi Orić 2001. dao istražiteljima tužilaštva, u kojem on govori o strateškoj važnosti Glogove i aktivnostima njegovih boraca na zauzimanju kota sa kojih se put mogao kontrolisati. "Ne slažem se sa ovim što Naser govori. Ne znam ko mu je dao ovakve informacije, a nisam ni čuo da je tada učestvovao u bilo kakvim borbama", rekao je svedok.

Tužilaštvo je tokom današnjeg ispitivanja naročito insistiralo na pitanjima u vezi sa napadom na Kravicu od 7. januara 1993. godine. Svedok je ponovio tvrdnje koje je izneo i tokom glavnog ispitivanja da je napad bio neplaniran i da je bio rezultat očajničkog pokušaja boraca pod vođstvom Ejuba Golića da se izvuku iz okruženja. No, kada je tužilaštvo pokazalo snimak intervjua u kojem je Orić detaljno opisao istražiteljima kako je napad planiran u štabu "združenih snaga sub-regije Srebrenica", svedok je rekao da može da kaže da grupa u kojoj je on bio u Glogovi nije imala plan za napad na Kravicu, a da o drugim planovima ništa ne zna.

Suđenje Naseru Oriću biće nastavljeno sutra kada će se pred većem pojaviti novi svedok odbrane.