HAG/DEN HAAG | 22.04.2010.

NI REČ O GRUBORIMA

Bivši hrvatski specijalac Božo Krajina iskoristio pravo da ne odgovara na pitanja o ubistvu srpskih staraca u selu Grubori jer smatra da bi istiniti odgovori mogli ugroziti njegovu poziciju pred hrvatskim sudom, gde je optužen za prikrivanje tog zločina. Iako je iscrpljena lista svedoka Pretresnog veća, suđenje generalima Gotovini, Čermaku i Markaču nije završeno, budući da je odobren zahtev tužioca za ponovno otvaranje dokaznog postupka

Sudeći po izboru svedoka za koje se opredelilo Pretresno veće, najviše nerazjašnjenih pitanja nakon okončanja dokaznih postupaka optužbe i odbrana na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču je ostalo u vezi sa ubistvom petoro staraca u selu Grubori 25. avgusta 1995. godine. Naime, od sedam svedoka veća, četvorica su direktni ili indirektni učesnici akcije čišćenja doline Plavnog tokom koje se dogodio taj incident, a jedan svedok je dao iskaz na zasedanju zatvorenom za javnost.

Danas je svedočio Božo Krajina, vođa jedne od četiri grupe hrvatske specijalne policije u akciji čišćenja doline Plavnog. On se zajedno sa Željkom Sačićem, bivšim zamenikom zapovednika specijalaca Mladena Markača, u Hrvatskoj tereti za prikrivanje zločina u Gruborima, pa mu je na samom početku iskaza predsedavajući sudija ukazao na pravo da nije obavezan odgovarati na pitanja koja bi mogla negativno uticati na njegovu odbranu pred hrvatskim sudom. Kao dodatna mera opreza, dodeljena mu je braniteljica, Suzana Tomanović, kojoj je dozvoljeno da tokom celog iskaza savetuje svog klijenta.

Već pri prvom konkretnom pitanju u vezi sa događajima u Gruborima bilo je jasno da će svedok u potpunosti iskoristiti pravo da se uzdrži od odgovora koji bi ga mogli inkriminisati. Prvo nije želeo da odgovori sudiji Oriju "na šta je njegova grupa specijalaca naišla 25. avgusta 1995. godine u Gruborima". Potom je odbio da govori o bilo čemu što se odnosi na pisanje, odnosno "fabrikovanje" izveštaja sačinjenih nakon akcije čišćenja, o čemu je ranije svedočilo nekoliko njegovih saboraca iz specijalne policije.

Mada na to imaju pravo, sudije su odlučile da ne nalože Krajini da ipak odgovori na ta pitanja. Predsedavajući je samo konstatovao da svedok "strahuje da bi ga tačan i istinit odgovor mogao inkriminisati".

Iskaz Bože Krajine se tako sveo na incident spaljivanja kuća u selu Ramljani od 26. avgusta 1995. godine. Odgovarajući na pitanja sudija, tužioca i Markačevog branioca, Krajina je rekao da je nakon te akcije video dim koji je dolazio iz pravca sela ali da ne zna ko je spalio kuće. Ipak, potvrdio je navode nekolicine prethodnih svedoka po kojima je general Markač presreo specijalce pri povratku iz Ramljana, ljutito im rekao da "nisu smeli zapaliti kuće" i da bi ih "sve trebalo pohapsiti", što se nije desilo, "i vratiti u Zagreb", što je učinjeno. Pred komandanta specijalaca je, tvrdi svedok, tada izašao jedan od vođa grupa Frano Drlje i rekao mu: "Ja sam to učinio pa šta mi možeš". Markač mu očito ništa nije mogao, ili nije želeo, budući da Drlje nije ni disciplinski ni krivično procesuiran zbog spaljivanja kuća u Ramljanima.

Tako je završen iskaz sedmog, poslednjeg, svedoka Pretresnog veća ali suđenje hrvatskim generalima još nije okončano, budući da su sudije, kako je danas saopšteno, odobrile zahtev za ponovno otvaranje dokaznog postupka optužbe, koji je ranije upućen u poverljivom obliku. Tužilac je saopštio da iz razloga logističke prirode nije u mogućnosti da izvede planirane svedoke pre 17. maja, ali je pitanje da li će se to i tada dogoditi, budući da je odbrana Ivana Čermaka najavila podnošenje zahteva za žalbu na pomenutu odluku veća.