HAG/DEN HAAG | 21.04.2005.

NIŠTA PRE DEMILITARIZACIJE

Nevoljni svedok optužbe na suđenju Naseru Oriću tvrdi da "pre demilitarizacije" u Srebrenici nije bilo nikakve čvrste vojne strukture oružanih snaga. Postojale su samo "slabo organizovane grupe koje su čuvale liniju razdvajanja".

"Suština rada Službe za informisanje i veze u Srebrenici 1992. i 1993. godine, bila je razmena poruka koje su upućivale izbeglice sa različitih lokacija u BiH, kao i prikupljanje svedočenja o stradanjima stanovništva i stvaranje video evidencije o razaranju i pljačkanju koje su Srbi počinili pred napuštanje Srebrenice". Ovim rečima je Ibrahim Bećirović u nastavku svedočenja na suđenju Naseru Oriću opisao rad Službe za informisanje i veze u Srebrenici, u kojoj je bio angažovan na uspostavljanju radio i telefonskih komunikacija.

Ovom opisu Bećirović je dodao još i podatak o takozvanom paket radiju - radio stanici povezanoj s kompjuterom kojom su se mogle slati i šifrovane poruke, kakve se najčešće koriste u vojnoj komunikaciji. Bećirović međutim, tvrdi da mu nije poznato da je bilo ko iz vojske koristio taj uređaj "pre 1995. kada je formirana 28. divizija Armije BiH".

Svedok tvrdi da je Služba za informisanje, čiji je načelnik bio Hamid Alić, formirana "pri ratnom predsedništvu Srebrenice." Ostao je pri tome i kada mu je tužiteljica predočila spisak pripadnika Teritorijalne odbrane u Srebrenici, na kojem se Hamid Alić vodi kao komandant "Voda za komunikacije i veze" TO.

Tvrdeći da ne zna "čak ni da je takav vod formiran", Bećirović je ostao pri stavu da su "do demilitarizacije" u Srebrenici postojale samo "grupe okupljene oko Orića, Meholjića i Ustića." Nije bio pokoleban ni dokumentom tužilaštva u kojem se navodi odluka Štaba oružanih snaga Srebrenice od 15. oktobra 1992. o formiranju nekih jedinica, među kojima je i već pomenuti Vod za komunikacije i veze.

Ne sporeći da je, u vreme na koje se odnosi optužnica protiv Orića, u Srebrenici bilo pripadnika Teritorijalne odbrane, svedok je objasnio da pod tim podrazumeva pripadnike "slabo organizovanih grupa koje su čuvale liniju razdvajanja". Bećirović je u odgovorima na pitanja tužiteljice u više navrata događaje koji inkriminišu optuženog, stavljao van vremenskog okvira optužnice protiv Nasera Orića - od maja 1992 do marta 1993.- ponavljajući da su se oni dogodili "posle demilitarizacije" Srebrenice u martu 1993. godine.

Svedočenje Ibrahima Bećirovića, koji je u Hag došao na osnovu sudskog poziva pod pretnjom kazne, biće nastavljeno u ponedeljak kada bi optužba trebalo da završi svoje glavno ispitivanje.