HAG/DEN HAAG | 09.10.2001.

NOVE KAZNE ZA TROJKU IZ ĆELEBIĆA

Zdravku Muciću kazna povećana sa 7 na 9 godina, Hazimu Deliću smanjena sa 20 na 18 godina dok je Esadu Landžu potvrđena kazna od 15 godina zatvora. Maratonski slučaj Ćelebići, međutim, nije time okončan: obrana trojice osuđenih najavljuje nove žalbe

U okviru žalbenog postupku na suđenju za zločine nad srpskim zatočenicima logora Ćelebići dvojici osuđenika su danas promijenjene kazne. Zdravku Muciću, bivšem komandantu logora, kazna je povećana je sa sedam na devet godina zatvora, dok je Hazimu Deliću, bivšem zamjeniku komandanta logora, kazna smanjena sa 20 na 18 godina zatvora. Esadu Landži, stražaru iz Ćelebića, ostala je kazna od 15 godina zatvora.

Na preporuku Žalbenog vijeća, novo Pretresno vijeće je razmotrilo preinake kazni. Kazna Muciću je povećana zbog njegovog zapovjednog položaja u logoru gdje su 1992. zlostavljani Srbi iz općine Konjic. Radilo se o ubojstvima, mučenjima i nečovječnom postupanju s nezakonito zatočenim civilima. Hazim Delić je već u prvostupanjskoj presudi, prije tri godine, dobio najvišu kaznu budući da je bio proglašen krivim da je osobno počinio ubojstva i mučenja zarobljenika, uključujući dva silovanja. Međutim, njegova je kazna sada smanjena nakon što je tokom žalbenog postupka oslobođen odgovornosti za jedno ubojstvo.

U presudi iz februara ove godine, Žalbeno vijeće je također dopustilo da se svoj trojici optuženih blago smanje kazne s obzirom da je ukinuto tzv. kumulativno kažnjavanje kojim su - za ista djela - bili proglašeni krivima za teške povrede Ženevskih konvencija kao i za kršenja zakona i običaja ratovanja, te su ove potonje kvalifikacije odbačene. Međutim, Sudsko vijeće koje je danas objavilo presude o kaznama smatra da ukidanje kumulativnih kazni ne treba voditi smanjenu kaznu. "Težina njihovog kriminalnog ponašanja nije se smanjila time što su odbačene osude" za kršenje zakona i običaja ratovanja, smatraju suci Richard May, Patrick Robinson i Muhamed Faši-Fihri.

U kazne će biti uračunato vrijeme koje je trojka iz Ćelebića provela u pritvoru Tribunala - svaki oko 5 i pol godina. Međutim, današnja presuda ne znači da će oni uskoro otići u zatvore zemalja-članica UN koje su sa tribunalom potpisale sporazume o izdržavanju kazni. Mucić, Delić i Landžo će, kako su najavili njihovi advokati, uložiti žalbe na "razne aspekte" današnje presude Sudskog vijeća.