HAG/DEN HAAG | 03.09.2013.

NOVI ZAPLET U "SLUČAJU HARHOF"

Tužilaštvo podnelo zahtev za preispitivanje odluke o diskvalifikaciji sudije Harhofa zbog "jasnih grešaka u zaključivanju", dok sudije Antoneti i Latanci traže "razjašnjenje" zašto pri odlučivanju nije uzet u razmatranje izveštaj predsedavajućeg Pretresnog veća i izjava danskog sudije. Isto "razjašnjenje" traži i diskvalifikovani sudija, a potpredsednik Tribunala je odložio imenovanje novog sudije dok se Antoneti i Latanci ne konsultuju sa Šešeljem o tome da li će se postupak "ponoviti ili nastaviti"

Samo što je potpredsednik Tribunala Karmel Ađus/Carmel Agius odlučio da odloži imenovanje novog sudije, koji će u veću koje sudi Vojislavu Šešelju zameniti diskvalifikovanog sudiju Frederika Harhofa/Harhoff, usledila je lavina podnesaka koji nagoveštavaju da "slučaj" danskog sudije još nije zaključen. Naprotiv.

Sudija Ađus, kojem je predsednik Meron poverio odlučivanje o Šešeljevom zahtevu za diskvalifikaciju Harhofa, bi nakon što je većina u sudijskom panelu podržala zahtev lidera srpskih radikala, prema pravilima postupka trebalo da imenuje novog sudiju u to veće. Zaključujući da je taj predmet u poodmakloj fazi - izricanje presude je, naime, zakazano za 30. oktobar ove godine - sudija Ađus je odlučio da odloži imenovanje i da od preostalih sudija u "Šešeljevom veću" - predsedavajućeg Antonetija/Antonetti i sutkinje Latanci/Lattanzi - traži da se konsultuju sa optuženim, "s kojim imaju višegodišnje odnose", te da utvrde kakav je njegov stav u pogledu ponavljanja ili nastavka postupka. U slučaju da optuženi povuče saglasnost za nastavak postupka, od Antonetija i Latanci se traži da odluče da li da se on uprkos tome nastavi sa novim sudijom koji bi se imenovao nakon toga.

Odmah iza odluke potpredsednika Ađusa, usledila su dva zahteva za "razjašnjenje". U prvom, koji su potpisali sudije Antoneti i Latanci, se od potpredsednika Ađusa traži "razjašnjenje" zašto se u odluci većine koja je prihvatila Šešeljev zahtev za diskvalifikaciju nigde ne navodi da su pri odlučivanju uzeti u razmatranje izveštaj koji je - u skladu sa pravilima Tribunala - podneo predsedavajući sudija Antoneti i njemu priložen memorandum, odnosno izjava, "osumnjičenog", to jest sudije Harhofa o čijoj se (ne)pristrasnosti raspravljalo.

Isto razjašnjenje je, u odvojenom podnesku i nešto oštrijem tonu, zatražio i diskvalifikovani sudija, ukazujući da nije poštovano njegovo pravo da učestvuje u postupku koji je vođen protiv njega i da nije bio u mogućnosti da izloži svoje stavove i komentariše Šešeljeve optužbe na njegov račun.

Današnju lavinu podnesaka je zaključilo tužilaštvo, opširnim i oštro sročenim zahtevom za preispitivanje odluke o diskvalifikaciji danskog sudije zbog, kako se navodi u uvodu, "pisma u kojem je kritikovao promene u sudskoj praksi Tribunala". Po tužilaštvu, ta se odluka zasniva na "fundamentalnim greškama u zaključivanju", budući da se neslaganje u tumačenju prava ne može smatrati dokazom pristrasnosti. Diskvalifikacijom na tim osnovama se, smatra tužilaštvo, krši nezavisnost sudija i podriva kredibilitet Tribunala. Šta više, većina u sudijskom panelu je, po oceni tužilaštva, propustila da primeni utvrđene standarde dokazivanja i donela je zaključak o navodnoj pristrasnosti sudije Harhofa bez "ikakvih osnova u dokazima".Interes pravde, zaključuje tužilaštvo, "nalaže da ta odluka bude preispitana".