HAG/DEN HAAG | 19.02.2016.

NOVO SUĐENJE STANIŠIĆU I SIMATOVIĆU OVE ILI TEK SLJEDEĆE GODINE?

Ponovljeno suđenje bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću bi, po procjeni tužioca, moglo početi najranije u oktobru ove godine. Advokati odbrane, međutim, “preferiraju” da suđenje počne u februaru ili martu sljedeće godine

Pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove danas je raspravljano o pripremama za ponovljeno suđenje bivšim šefovima Državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Rasprava je održana bez optuženih koji su nakon izjašnjavanja o krivici u decembru prošle godine pušteni na privremenu slobodu i “oslobođeni” obaveze da budu u sudnici.

Glavno pitanje o kojem je razgovarno je bilo kada bi suđenje moglo početi. Tužilaštvo, po riječima tužioca Matijasa Markusena/Mathias Marcušen, trenutno nije u stanju da precizira koliko im vremena treba za pripremu predraspravnog podneska pošto još nisu dobili odobrenje za dodatna radna mjesta kako bi mogli oformiti tim za suđenje. Predraspravni podnesak bi “provizorno” mogao biti završen do početka ljetne sudske pauze, tako da bi suđenje moglo početi u oktobru ove godine.

Stanišićevi i Simatovićevi advokati se, međutim, ne slažu sa tužiocem. Odbrani će, po riječima Stanišićevog branioca Vejna Dzordaša/Wayne Jordash od momenta podnošenja tužiočevog predraspravnog podneska do početka suđenja trebati “najmanje šest mjeseci” za pripremu. Stanišćeva odbrana “preferira da suđenje počne u februaru ili martu sljedeće godine”.

Simatovićev branilac Vladimir Petrović je sličnog mišljenja. On je ukazao da je od završetka prvog suđenja bivšim šefovima Državne bezbjednosti Srbije u predmetima Karadzića, Mladića i Hadzića, kao i pred lokalnim sudovima u Bosni i Srbiji usvojeno “na hiljade” relevantnih dokaznih predmeta o "bazi zločina" iz predmeta Stanišića i Simatovića, koje njihovi branioci moraju sada da prouče. On stoga smatra da je “godinu dana od danas realistično vrijeme za pripremu početka suđenja”.

Stanišićev branilac je reagovao na stav tužioca da trenutno Stanišićevo zdravlje “govori u prilog ranog početka suđenja”. Hoće li ili neće zdravlje optuženog uticati na ekspeditivnost suđenja, po njemu je vrlo neizvjesno i zavisiće od specijalističkih nalaza i odluka sudija. Kada bi vijeće odlučilo da suđenje počne u roku od mjesec dana, upozorio je branilac, to bi moglo “djelovati stresno” na Stanišića inegativno se odraziti na njegovo zdravlje. Nagovijestio je da će odbrana zahtjevati procjenu da li je Stanišić "procesno sposoban" te da će - ako se zaključi da jeste sposoban - tražiti da suđenje prati iz Beograda.

Predraspravni sudija Barton Hol/Burton Hall je zatražio od strana u postupku da se što je moguće ranije sastanu i pokušaju postići dogovor u vezi sa činjenicama oko kojih se ne spore. Sudija je upozorio strane u postuku da “izbjegnu plutanje u predmetu”, odnosno da koriste vrijeme koje imaju na raspolaganju za što bolje pripreme. Sudija se, na kraju, zahvalio stranama u postupku na “razmjeni pogleda koje mame na više komentara” i dodao da je odlučio da je, ipak, bolje da ne kaže ništa više.