HAG/DEN HAAG | 11.05.2012.

O ĐORĐEVIĆEVOJ ŽALBI KRAJEM OVE ILI POČETKOM SLEDEĆE GODINE

Žalbena rasprava u predmetu policijskog generala Vlastimira Đorđevića biće najverovatnije održana krajem ove ili početkom sledeće godine, najavljeno je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku. Đorđević nema primedbi na pritvor ili zdravlje

Rasprava po žalbama tužilaštva i odbrane policijskog generala Vlastimira Đorđevića mogla bi da se održi krajem ove ili početkom sledeće godine, saopšteno je na četvrtoj konferenciji o stanju u žalbenom postupku u tom predmetu.

Bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Resora javne bezbednosti MUP Srbije je u februaru prošle godine osuđen na kaznu od 27 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem proterivanja nekoliko stotina hiljada i ubistva velikog broja albanskih civila sa Kosova 1999. godine. Prvostepeno veće je zaključilo da je Đorđević kontrolisao policijske snage odgovorne za zločine, kao i da je imao značajnu ulogu u tajnoj operaciji premeštanju leševa žrtava sa Kosova u Srbiju.

U 19 žalbenih osnova, odbrana je tražila da se prvostepena presuda poništi a Đorđević oslobodi ili da mu se kazna umanji. Žalba tužilaštva sadrži dva osnova u kojima se navodi da kazna od 27 godina zatvora ne odražava težinu počinjenih zločina i traži se da se zameni doživotnim zatvorom.

Odgovarajući na pitanja predsedavajućeg sudije, optuženi Đorđević je rekao da "nema nikakvih problema sa zdravljem". Tužilaštvo i odbrana nisu pokrenuli nikakva pitanja.

Statusnom konferencijom je predsedavao sudija Karmel Ađius koji je podsetio da se sastav veća donekle promenio a sudiju Fausta Pokara je zamenila sutkinja Kalida Rašid Kan/Khalida Rachid Khan iz Pakistana. Pored njih, u veću su još i sudije Mehmet Ginej/Guney, Liu Daćun/Daqun i sutkinja Andresia Vaz. Tužilaštvo su predstavljali Kajl Vud/Kyle Wood i Kristin Dal/Christine Dahl a odbranu advokat Veljko Đurđić.