HAG/DEN HAAG | 07.05.2004.

OBRANA TRAŽI OSLOBADJANJE GALIĆA

U žalbenom podnesku, obrana generala Stanislava Galića tvrdi da je presuda za zločine u Sarajevu potpuno neutemeljena i da bivšeg zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa treba osloboditi po svim točkama

Tužiteljstvo u svojoj pisanoj žalbi traži da se kazna Stanislavu Galiću sa 20 godina povisi na doživotni zatvor, dok obrana smatra da on treba biti oslobodjen po svim točkama optužnice. Tužiteljstvo je svoju žalbu objavilo početkom marta, a obrana tek sada budući da se čekalo na prijevod presude.

U pisanom žalbenom podnesku, koji je objavljen ove sedmice, obrana navodi da je prvostupanjsko vijeće načinilo niz pravnih i činjeničnih grešaka kad je bivšeg komandanta Sarajevo-romanijskog korpusa VRS proglasilo krivim za teroriziranje stanovnika Sarajeva kroz artiljerijsku i snajpersku kampanju.

Branitelji Mara Pilipović i Stephane Piletta-Zanin u devetnaest osnova za žalbu osporavaju pravne nalaze - kao što je definicija teroriziranja civila i definicija komandne odgovornosti, kao i niz činjeničnih nalaza prvostupanjskog vijeća. Medju ostalim, obrana tvrdi da je vijeće pogrešno zaključilo da su sarajevski civili namjerno gadjani na nizu lokacija navedenih u presudi, kao što su Markale, Koševska bolnica, Dobrinja i druga mjesta.

"Obrana želi naglasiti da su presuda i dispozitiv potpuno neutemeljni, ako ne i pogrešni. Temelje se na krivim pretpostavkama, na primjer, da je postojala kampanja granatiranja i snjaperskih napada, te su uveli nepostojeći zločin - teroriziranje."

Uz prijedlog za oslobadjanje po svim točkama, obrana kao alternativu predlaže i ponovno sudjenje ili bar reviziju presude i blažu kaznu.

Usmena rasprava o žalbama u slučaju Galić još nije zakazana.