HAG/DEN HAAG | 10.12.2003.

OBRENOVIĆ OSUDJEN NA 17 GODINA ZATVORA

Bivši oficir snaga bosanskih Srba priznao svoj dio odgovornosti za srebrenički masakr

Pretresno vijeće Haškog tribunala je na današnjem zasjedanju izreklo kaznu od 17 godina zatvora Draganu Obrenoviću, bivšem zamjeniku komandanta i načelniku štaba Zvorničke brigade, čiji pripadnici su učestvovali u egzekuciji srebreničkih zarobljenika.

"Masovno ubijanje odnosno prisilno premještanje muslimanskog stanovništva iz tog dijela istočne Bosne u nešto više od sedmicu dana počinjeno je s takvim stepenom surovosti i amoralnosti kakav nije vidjen u dotadašnjem toku sukoba na području bivše Jugoslavije, koji je već bio uzeo previše života", rekao je predsjedavajući Pretresnog vijeća sudija Liu.

Govoreći o krivici optuženog, sudija je rekao da je Dragan Obrenović kao visoki oficir brigade "koja je bila odgovorna za opštinu u kojoj je izvršena velika većina pogubljenja", kao što je i sam priznao, svojim postupcima pridonio toj "operacije ubijanja": dao je na raspolaganje sedmoricu svojih ljudi kao "ispomoć" za čuvanje zarobljenika, za koje je znao da su dovedeni u Zvornik da bi bili strijeljani, odobrio je udaljavanje s linije dva vojnika koji su rukovali mašinama, znajući pritom da je njihov zadatak da pokopaju pogubljene zatvorenike.

Premda nema mnogo direktnih postupaka kojima je Dragan Obrenović pridonio operaciji ubistva, njegovo "nečinjenje tih ključnih pogubnih dana" samo po sebi je uticalo na njegove saradnike i njegove podredjene. Pretresno vijeće je konstatovalo da odgovornost Dragana Obrenovića proizlazi prvenstveno, mada ne i isključivo, iz njegove odgovornosti kao komandanta, ali uzima u obzir da "on nije osmislio operaciju ubijanja" i zbog toga je uvažilo mnoge olakšavajuće okolnosti.

U obrazloženju presude se ističe da je "dobrovoljnom predajom, prihvatanjem odgovornosti i krivice, iskrenim kajanjem, znatnom saradnjom s tužiocem i samim svojim karakterom, optuženi ublažio svoju kaznu".

Dragan Obrenović je bio optužen zajedno s još trojicom za zločine koji obuhvataju saučesništvo u genocidu, progon i istrebljenje, a sudjenje mu je počelo 14. maja 2003. Medjutim pošto se 21. maja potvrdno izjasnio o krivici za progone, koja ima kvalifikaciju zločina protiv čovječnosti, ostale tačke optužnice su povučene.

Tužilaštvo je zatražilo kaznu izmedju 15 i 20 godina zatvora, kao i u slučaju Momira Nikolića, drugog od dvojice oficira vojske bosanskih Srba koji je priznao krivicu za masakr u Srebrenici. Sudijsko vijeće je ovog puta faktično prihvatilo prijedlog tužioca, dok je Nikolića prije nedjelju dana osudilo na 27 godina zatvora.

Za srebrenički zločin optuženo je 14 lica. Sa Obrenovićem četvorica su osudjena. Medju njima i general Krstić, na 46 godina zatvora. Glavni krivci, medjutim prvi u hijerarhiji koja je odlučivala o "operaciji ubijanja", politički lider bosanskih Srba u ratu 1992-95. Radovan Karadžić i vojni, Ratko Mladić i dalje su na slobodi.